Na uvítanie dieťaťa aj na vyplatenie príspevku treba súhlas rodičov
22. august 2019
Narodilo sa vám  dieťatko? Viete, že od mesta máte nárok na jednorazový príspevok a môžete byť pozvaní na slávnostné uvítania dieťatka do života?

Narodilo sa vám  dieťatko? Viete, že od mesta máte nárok na jednorazový príspevok a môžete byť pozvaní na slávnostné uvítania dieťatka do života?

Nitrianska radnica pozývala rodičov s dieťatkom na slávnostný obrad automaticky. Legislatívne zmeny súvisiace s ochranou osobných údajov priniesli od minulého roka komplikácie v oboch prípadoch – pri pozývaní na uvítanie malých občanov, ako aj pri vyplácaní príspevku pre novorodencov.

Podľa platnej legislatívy, súvisiacej s ochranou osobných údajov nemôže mesto automaticky pozývať novorodencov z Nitry na slávnostný obrad – spoločné uvítanie nových občanov mesta, ktoré býva v Obradnej sieni mesta Nitry. Pozvánka im príde domov až po udelení súhlasu na spracovanie osobných údajov. Súhlas musia dať rodičia, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v Nitre. Tieto žiadosti musia byť na mestský úrad podané najneskôr do 12 mesiacov od dňa narodenia dieťaťa.   

Súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebný aj v súvislosti so žiadosťou o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. I ten im môže radnica poskytnúť len v prípade, že rodič, alebo oprávnená osoba, oň požiada vyplneným súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Jednou z podmienok na udelenie príspevku je trvalý pobyt matky a dieťaťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní, v Nitre. Ak sa dieťa narodí mimo mesta Nitry, teda niekde inde na Slovensku, rodič alebo oprávnená osoba musí k žiadosti priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Rodičov preto upozorňujeme, že v prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov do 12 mesiacov odo dňa narodenia, nemôžu získať tento jednorazový príspevok vo výške 85 eur.

Potrebné tlačivá – súhlasy so spracovaním osobných údajov sú k dispozícii na matrike na Mestskom úrade v Nitre. Nájdete ich aj na webovej stránke mesta nitra.sk, resp. tlačivá a bližšie informácie vám, v prípade potreby, poskytnú aj osobne resp. telefonicky  pracovníčky MsÚ.


Ohľadne slávnostného uvítania dieťaťa vám ich poskytne Mariana Krajmerová na odbore kultúry:

č. tel.: 037/ 6502 140

mail: krajmerova@msunitra.sk.

Tlačivo na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov ohľadne slávnostného uvítania tu


Aby ste mohli získať jednorazový príspevok, ktorý pri narodení dieťaťa poskytuje mesto Nitra, kontaktujte na odbore sociálnych služieb MsÚ v Nitre Mgr. Denisu Cseriovú:

tel.: 037/ 6502 324

mail: cseriova@msunitra.sk.

Tlačivo na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov ohľadne jednorázového príspevku tu


V prípade záujmu je možné dohodnúť aj individuálne uvítanie dieťaťa do života.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022