Na stretnutiach s občanmi sa hodnotí prvý rok od volieb
11. november 2015
Občania sídliska Klokočina sa v priebehu tohto týždňa stretli s predstaviteľmi vedenia mesta a poslancami mestského zastupiteľstva.

Občania sídliska Klokočina sa v priebehu tohto týždňa stretli s predstaviteľmi vedenia mesta a poslancami mestského zastupiteľstva – členmi VMČ č. 4 Klokočina a členmi VMČ z radov občanov. Tieto stretnutia sa konali v ZŠ Benkova, ZŠ Beethovenova a ZŠ Škultétyho. Na stretnutí, ktoré sa konalo 9. novembra v ZŠ na Benkovej ulici, sa zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupca primátora Martin Nemky. Vedenie mesta, ako aj prítomných občanov, privítala poslankyňa MZ, predsedníčka VMČ č. 4 Marta Rácová, ktorá odovzdala slovo primátorovi Jozefovi Dvončovi. Ten občanov informoval o zrealizovaných investičných akciách, pričom podotkol, že teraz v novembri čaká samosprávu bilancovanie práce za prvý rok od volieb. „Počas leta sa intenzívne budovalo. Nedávno sme odovzdali do užívania nové kultúrne zariadenie – bývalú ZŠ na Svätourbanskej na Zobore sme prebudovali na kultúrny dom. Okrem toho bol zateplený Bytový dom Olympia a Dom opatrovateľskej služby na Ulici Janka Kráľa, zrekonštruované boli ZŠ na Škultétyho i kráľa Svätopluka. Do konca februára by mal byť dokončený azylový dom,“ povedal primátor Jozef Dvonč. K spestreniu večera prispeli kultúrnym programom žiaci základnej školy.  Text a foto:(SY)

Foto: Stretnutie s občanmi spestrilo vystúpenie žiakov ZŠ.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022