Na Špitálskej ulici a jej okolí bude prerušená dodávka pitnej vody
21. jún 2023

Aktuálne prebiehajúce vodárske práce na Špitálskej ulici si vyžiadajú prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu. Podľa informácií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odstávka potrvá od 29. júna od 8. hodiny do ukončenia prác. Týkať sa bude ulíc Špitálska, Štefánikova, Kluchova, Kasalova, Hodžova, Spojovacia, Kalinčiakova, Palackého a Kukučínova.

Náhradná pitná voda bude zabezpečená prostredníctvom dovezenej cisterny.

Po ukončení odstávky vykonajú pracovníci vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť k dočasnému zakaleniu vody.

„Aj napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky vypustiť cez vodovodnú batériu,“ upozorňuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

Jana Krajčovičová
ilustračné foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Nitrianska hudobná jeseň ponúkne sedem koncertov…
19. september 2023
Najstaršia obyvateľka Nitry oslávila 105 rokov
18. september 2023
Biela pastelka aj v našich uliciach    
18. september 2023
Okolo Slovenska: Do Nitry mieri svetová cyklistika
13. september 2023