Na Mostnej pribudne nová dlažba aj zeleň
18. marec 2023

V pondelok 20. marca začína 1. etapa rekonštrukcie chodníka na rohu Kmeťkovej a Mostnej po vjazd do Ferenitky (vrátane). Na tomto úseku pribudne 290 m2 novej veľkoformátovej žulovej dlažby, ktorá nahradí pôvodný zničený asfalt.

Chodník na Mostnej oživí nový pás zelene, ktorý nadviaže na existujúcu alej okrasných hrušiek na Mostnej. Mesto tu vysadí šesť nových okrasných hrušiek Pyrus calleryana ´Chanticleer´. Okolie dozdobia trvalky v podraste stromov, cibuľoviny aj nový trávnik.

Kladačský plán na Mostnej
Kladačský plán


Naplánované sú štyri etapy

Rekonštrukciu chodníka začína radnica v pondelok, kedy vysúťažený zhotoviteľ zariadi stavenisko a osadí dopravné značenie. Prosíme, riaďte sa značením a dodržujte stanovené obchádzkové trasy.

V prvej etape dočasne posunieme priechod pre chodcov na Kmeťkovej ulici.


Dokopy sú naplánované štyri etapy. O ďalších obchádzkových trasách vás budeme priebežne informovať. Práce majú byť hotové najneskôr do 90 dní.

Cena rekonštrukcie je 125-tisíc bez DPH a mesto ju hradí z rozpočtu mesta Nitry.

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Začína výstavba podjazdu pod Univerzitným mostom
16. marec 2023
Nová cyklotrasa prepojí Mlynárce, Diely a…
7. marec 2023
Pamiatky, legendy, zákutia mesta aj prírodu Nitry…
20. február 2023
Cyklistom povolili vstup na pešiu zónu natrvalo
1. február 2023