Na letné tábory sme pripravení
11. jún 2020
Rozhovor s Mariánom Hlavatým, novým riaditeľom CVČ v Nitre

Rozhovor s Mariánom Hlavatým, novým riaditeľom CVČ v Nitre.

 

Voľného času majú väčšinou deti veľa. Táto doba je opakom času potrebného na denné povinnosti, či na prípravu do školy. Vo voľnom čase si dieťa môže robiť čo chce a čo ho baví. Je dôležité naučiť deti správne tráviť voľno. A to najmä preto, že pokiaľ si deti sami nebudú vedieť poradiť s nudou a nebudú si vedieť správnymi aktivitami voľný čas vyplniť, môžu ho  začať využívať nesprávne.  Nechajme teda deťom slobodu vo voľnom čase a zároveň ich od malička učme využívať voľný čas efektívne. Motivujme ich, dajme im priestor a podmienky na trávenie voľného času a poskytnime im aj dostatok možností.

V tejto zložitej dobe, poznamenanej koronavírusom, sa novým riaditeľom Centra voľného času v Nitre stal Marián Hlavatý. Po odchode svojej predchodkyne Viktórie Mankoveckej do dôchodku, prevzal pomyselnú štafetu v riadení tejto jedinečnej inštitúcie, ktorá sa už takmer sedemdesiat rokov venuje napĺňaniu voľno-časových aktivít detí a mládeže.     

Do funkcie ste nastúpili v období, keď sme už všetci snažili stotožniť s opatreniami na eliminovanie pandémie koronavírusu. Aké pocity vás sprevádzali pri preberaní funkcie?

 • Preberanie funkcie riaditeľa bolo vzhľadom na okolnosti dosť hektické, nakoľko aj situácia na Slovensku bola v tých dňoch veľmi stresujúca. Tento deň si budem veľmi dobre pamätať, pretože s nástupom pandémie Covid-19 som so zmiešanými pocitmi nastúpil aj do funkcie riaditeľa. Pre každého je riešenie problémov za daných okolností niečím novým a ani ja som v tých dňoch nevedel, do akej miery  to zasiahne ďalšie fungovanie činnosti  centra voľného času.

V centre voľného času nie ste nováčikom. Túto inštitúciu poznáte, ako sa hovorí, ako vlastnú dlaň…

 • Do Centra voľného času v Nitre som nastúpil v septembri r. 1992, no už predtým som spolupracoval s Detským folklórnym súborom Borinka. Robím tu už takmer tridsať rokov,  takže  rozmanitú činnosťou centra voľného času poznám naozaj veľmi dôkladne.

Súčasná doba plánovaniu nepraje. Školy boli takmer doteraz zatvorené, centrum voľného času nefunguje… napriek tomu sa vás spýtam, aké máte predstavy o fungovaní CVČ po skončení pandémie a vrátení sa do „normálneho života“?

 • Všetci veríme, že sa čoskoro činnosť vráti do normálu a že Domino bude opäť plné detí, ktoré  s radosťou navštevujú naše krúžky, kluby, súbory, či reprezentačné  telesá.  Domino už dlhé roky ponúka kvalitné trávenie voľného  času pod vedením erudovaných pedagógov. Mojim cieľom je udržať úroveň výchovnovzdelávacej činnosti a naďalej ponúkať zaujímavé aktivity pre deti, mládež a verejnosť tak, aby sme sa aj v budúcnosti tešili  ich veľkému záujmu.

Záujem o krúžky ovplyvňuje aj móda? O aké krúžky je medzi deťmi najväčší záujem?

 • Najväčší záujem je o tanečné krúžky všetkých žánrov pre všetky vekové  kategórie a o športové  krúžky. V súčasnosti  je moderné  udržiavanie tradícií a ľudový motív je populárny aj na bežných predmetoch. Spolu s televíznou  šou  Zem spieva to ovplyvňuje záujem o  folklórne krúžky.

Koľko detí prichádza denne do centra?

 • V tomto školskom roku naše krúžky navštevuje približne 900 detí. Ich činnosť prebieha v troch budovách a to v hlavnej budove centra na Štefánikovej triede č. 63, v elokovanom pracovisku CVČ na Topoľovej ulici č. 1 a v elokovanom pracovisku Na Hôrke, ale tiež  v materských školách, základných školách, v športových kluboch, na športoviskách a telocvičniach. 

Chcete ich skladbu zmeniť? Rozšíriť alebo minimalizovať?

 • Mnohé krúžky, či reprezentačné  telesá pôsobia v CVČ už dlhé roky a majú za sebou  vynikajúce výsledky. Ponúkame ale aj také krúžky, ktoré  záujemcovia nájdu len u nás, ako sú napríklad modelári, aranžovanie, šach a podobne. V rámci našich priestorových možností sme pripravení otvoriť nové krúžky podľa záujmu 

Deti dosahujú na rôznych súťažiach vynikajúce úspechy a  prinášajú medaily. Čím to je, že dosahujú takéto úspechy?

 • Kľúčom k úspechu je talent detí, obrovská chuť chcieť vynikať a dosiahnuť uznanie. Keď sa to spojí so zanietenosťou a odborným vedením pedagóga, úspech sa môže dostaviť. Sme radi, že takéto deti robia dobré  meno CVČ už dlhé roky.

Aký je vklad rodiča pri výbere krúžku? Hovorí sa, že dnešné deti často nevedia, čo chcú, alebo aké sú možnosti. Stáva sa vám, že dieťa chce prihlásiť rodič a dieťa oň nejaví záujem.

 • Väčšina detí si naše krúžky vyberá podľa vlastného záujmu.  Stáva sa, že rodičia, ktorí  boli  vo  svojom detskom veku členmi  niektorého z našich krúžkov a boli v tomto krúžku spokojní, sem prinesú i svoje ratolesti. Nie vždy sa ale záujem rodičov prejaví  aj u  ich detí.  Veľa ráz je rozhodujúci, faktorom čas a miesto konania krúžku. 

V CVČ sa cielene venujete  prevencii drogových závislostí. Plánujete v tomto smere niečo inovovať?

 • Stále prebieha celomestský projekt „Vyber si správne“, v ktorom spolupracujú centrum voľného času, Policajný zbor SR a Mestská polícia v Nitre. Základné školy o  tento projekt majú  záujem. Stretávame sa s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi.

Nitrania vás poznajú ako zakladateľa a vedúceho FS Borinka a Furmani. Mienite sa súborom venovať aj popri funkcii riaditeľa?

 • S Detským folklórnym súborom Borinka som začal spolupracovať asi dva roky od jeho  založenia, ale je to už 35 rokov a súbor počas svojho  pôsobenia  dosahuje vynikajúce výsledky a úspechy na súťažiach a na festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Folklórny súbor  Furmani som založil na základe iniciatívy končiacich detí z Borinky v roku 2004 a som veľmi rád, že pri príležitosti 15. výročia existencie Folklórneho súboru Furmani sme získali Cenu primátora mesta Nitry za zachovávanie, rozvíjanie a šírenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a za úspešnú reprezentáciu Nitry v domácom i medzinárodnom meradle. Folklór je moja srdcovka, preto chcem i naďalej pokračovať v choreografickej tvorbe a verím, že skĺbim svoje pracovné  povinnosti tak, aby som sa mu mohol i naďalej venovať.

CVČ zvyklo počas letných prázdnin organizovať týždenné letné tábory? Toto leto budú alebo nebudú?

 • Momentálne je činnosť CVČ pozastavená, no hneď ako bude organizovanie letných táborov povolené, sme pripravení v lete denné tábory realizovať. O prevádzkových podmienkach priebehu letných táborov záujemcov budeme informovať na stránke CVČ. Na záver tohto rozhovoru mi dovoľte všetkým popriať veľa pozitívnej energie, veľa síl a optimizmu na zvládnutie danej situácie. Už teraz sa na všetky deti veľmi tešíme a veríme že sa vidíme čoskoro.

Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022