Na Klokočine III nahradí jestvujúce kotolne centrálny rozvod tepla
25. február 2021
Rekonštrukcia teplovodov si vyžiada väčší zásah do mestskej zelene

Rekonštrukcia teplovodov si vyžiada väčší zásah do mestskej zelene.

 

Nitrianska teplárenská spoločnosť zrealizuje po skončení tohtoročnej vykurovacej sezóny tretiu etapu povolenej stavby s názvom: ,, Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami tepla,, na sídlisku Klokočina III. Práce vykoná firma Metrostav.

Táto stavba si vyžiada výrub 17 stromov, ktoré rástli na Novomeského , Škultétyho, Jedlíkovej, Petzwalovej a Baničovej ulici. Výruby sú plánovane  do konca mesiaca marca 2021. 

Mesto za povolený výrub ako kompenzáciu obdržalo finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty povolených výrubov.  Tieto prostriedky budú použité na prinavrátenie stromov do týchto lokalít.  

 

Odbor životného prostredia

Mesto Nitra


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022