Na Dieloch pribudnú parkovacie miesta
17. október 2022

Obyvatelia  panelákov Na Hôrke 31-35  budú môcť konečne kde zaparkovať.

Vysúťažená firma pred niekoľkými dňami začala s prácami na stavbe takmer 40 parkovacích miest v mestskej časti Diely.

Aktuálne prebieha odstránenie ornice, tráv a vrchnej vrstvy kameniva, frézovanie starého asfaltového podkladu a vytrhanie starých betónových obrúb. Nasledovať bude prebiehať pokládka vrstvy kameniva a asfaltového betónu. Povrch parkoviska bude tvorený zámkovou dlažbou a budú osadené aj odvodňovacie žľaby a obrubníky.

„Na Dieloch sú parkovacie miesta potrebné, ale pre to, aby sme tvorili kvalitné priestory pre život je nevyhnutné zachovať aj zeleň. Pôvodne sa malo vypíliť päť stromov, ale všetky sa podarilo zachrániť. Tri sme presadili a dva, vďaka opatrnej realizácii stavby, mohli zostať na svojom mieste. Stalo sa to vďaka iniciatívnemu prístupu stavebného dozoru mesta“, povedal viceprimátor Nitry Daniel Balko.

Vybudovanie parkoviska schválil Výbor mestskej časti a následne aj mestské zastupiteľstvo. Celková cena investície je 93 600 €.

(R)

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Od nedele 9. júna sa mení cestovný poriadok
3. jún 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
MHD, škôlky, klientske centrum, zberné dvory,…
15. december 2023