Na Dieloch pribudnú parkovacie miesta
17. október 2022

Obyvatelia  panelákov Na Hôrke 31-35  budú môcť konečne kde zaparkovať.

Vysúťažená firma pred niekoľkými dňami začala s prácami na stavbe takmer 40 parkovacích miest v mestskej časti Diely.

Aktuálne prebieha odstránenie ornice, tráv a vrchnej vrstvy kameniva, frézovanie starého asfaltového podkladu a vytrhanie starých betónových obrúb. Nasledovať bude prebiehať pokládka vrstvy kameniva a asfaltového betónu. Povrch parkoviska bude tvorený zámkovou dlažbou a budú osadené aj odvodňovacie žľaby a obrubníky.

„Na Dieloch sú parkovacie miesta potrebné, ale pre to, aby sme tvorili kvalitné priestory pre život je nevyhnutné zachovať aj zeleň. Pôvodne sa malo vypíliť päť stromov, ale všetky sa podarilo zachrániť. Tri sme presadili a dva, vďaka opatrnej realizácii stavby, mohli zostať na svojom mieste. Stalo sa to vďaka iniciatívnemu prístupu stavebného dozoru mesta“, povedal viceprimátor Nitry Daniel Balko.

Vybudovanie parkoviska schválil Výbor mestskej časti a následne aj mestské zastupiteľstvo. Celková cena investície je 93 600 €.

(R)

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Národná kampaň Do práce na bicykli odštartovala…
2. máj 2023
Rekonštrukcia mosta v Dolných Krškanoch
20. apríl 2023
Staré autobusové prístrešky nahradia nové
6. apríl 2023
Na hokej mesto vypraví špeciálne autobusy
17. marec 2023