MUSICA SACRA 2018
24. máj 2018
Začína 28.  ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2018

Mesto Nitra je hlavným usporiadateľom festivalu duchovnej hudby, ktorého 28. ročník otvorí svoje brány pre všetkých milovníkov klasickej  hudby v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. MUSICA SACRA 2018 sa tradične koná pod záštitou záštitu J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho sídelného biskupa a primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.

Otvárací koncert v nedeľu 10. júna 2018   ponúkne poslucháčom Omšu Trenčiansko – Teplickú od Mikuláša Schneidra Trnavského a ďalšie skladby skladateľov E. Suchoňa, P. I. Čajkovského, D. Bortňanského a ďalších  v podaní Zmiešaného speváckeho zboru TECHNIK  AKADEMIK, Komorného orchestra MUSICI DEL TEATRO a sólistov:  Lucie Kubekovej, Karolíny Vargicovej, Jiřího Zouhara a Daniela Čapkoviča pod dirigentskou taktovkou  Pavla Procházku.   Mikuláš Schneider Trnavský skomponoval počas kúpeľného pobytu v lete 1948 omšu pre miešaný zbor, sóla, orchester a organ Missa Trencin-Teplicensis. Premiéru mala v Trnave na sviatok Všetkých svätých roku 1953 a na chóre ju často uvádzali. Omša je kratšia nielen kvôli povolenému vynechaniu verša vo vyznaní viery, ale má stručnejšie i hudobné vyjadrenie. 

Komorný orchester ZOE, Kristína Chalmovská – violončelo, Rastislav Jurčík – akordeón a dirigent Adam Sedlický  ponúknu na koncerte 17. júna 2018 dve diela. Skladba „Sedem slov“ ruskej skladateľky tatárskeho pôvodu Sofie Gubajduliny, je založená na dvoch témach. Prvá znázorňuje utrpenie zastupované violončelom a bajanom – akordeónom a druhá téma stvárňuje spasenie a vykúpenie, čo majú za úlohu navodzovať sláčikové nástroje. 

Druhé dielo „Trisagion“ Arvo Pärta je vystavaný na texte Akatistu k Ježišovi Kristovi. Skladba je rozdelená na rytmicky a dynamicky veľmi rozmanité úseky.

V nedeľu 24. júna 2018 uvedie zoskupenie mladých umelcov Kolády string trio  Goldbergove variácie BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha. Johann Theophilus Goldberg bol mimoriadne nadaný mladý klavirista a aj skladateľ. Od roku 1741 študoval u Johanna Sebastiana Bacha. Goldberg hrával kniežaťu Hermannovi Carlovi von Keyserlingovi za bezsenných nocí. Ten si objednal u Bacha hudbu k týmto nočným koncertom a Bach napísal variácie, ktoré sú vlastne začiatkom novodobých dejín variácií a zároveň sú jedným z najkrajších a najväčších diel svojho druhu.

Program s názvom Pocta slovanskej duši uvedie v rámci festivalu zmiešaný vokálny súbor INGENIUM  ENSEMBLE dňa

  1. júla 2018. Súbor tvorí šesť mladých skúsených spevákov (z ktorých štyria sú súrodenci) zo slovinskej Ľubľany. V programe odznejú skladby J. H. Gallusa, S. Mokranjaca, J. D. Zelenku,
  2. Dvořáka, L. Janáčka , P. Česnokova a ďalších.

Tohtoročný festival Musica sacra sa koná vďaka finančnej podpore Mesta Nitry  a Nitrianskeho  samosprávneho kraja,   spoluusporiadateľskému  podielu Rehole Piaristov na Slovensku,  ako i   podpore všetkých mediálnych partnerov.

Vstup na  koncerty je voľný.

Aj v tomto roku čakajú návštevníkov tohtoročného festivalu neopakovateľné umelecké zážitky, umocnené chrámovým prostredím a  naplnia ich vnútro pokojom a radosťou.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022