MŠ Nedbalova zrekonštruovaná
14. október 2015
Zrekonštruovanú materskú školu na Nedbalovej ulici na Klokočine prestrihnutím pásky slávnostne otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.

Zrekonštruovanú materskú školu na Nedbalovej ulici na Klokočine prestrihnutím pásky slávnostne otvoril primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Klokočina patrí k tým častiam mesta, kde je evidovaný pomerne veľký nárast detí a aj preto vznik štyroch nových tried (zatiaľ je v materskej škole umiestnených 68 detí) splní požiadavku občanov po zvýšení kapacít v materských školách. A keďže rastie aj počet škôlkarov, ktorí majú diagnostikovanú cukrovku, tak v tejto materskej škole budú umiestnené aj deti s touto chorobu, nakoľko potrebujú nielen pedagogickú, ale aj zvýšenú zdravotnú starostlivosť.

Primátor Nitry Jozef Dvonč, okrem iného, poďakoval poslancom za schválenie tejto investičnej akcie a tiež vyjadril presvedčenie, že rekonštrukcia objektu skrášlila prostredie v tejto lokalite mesta a deti i pedagógovia sa budú v škôlke cítiť príjemne. K dispozícii budú mať aj detské ihrisko s rôznymi zaujímavými hracími prvkami.

Mesto na opravu získalo dotáciu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 264-tisíc eur, zvyšnú sumu na rekonštrukciu vo výške 360 000 eur hradilo z mestského rozpočtu. Mesto Nitra tak nadviazalo na rôzne druhy opráv a rekonštrukcií materských škôl, ktorými boli renovácie MŠ Golianova, MŠ Dolnočermánska, MŠ Párovská, MŠ Benkova, MŠ Nábrežie Mládeže, MŠ Piaristická, MŠ Okružná, MŠ Dražovce, MŠ Za Humnami, MŠ Bazovského, MŠ Čajkovského a MŠ Ľ. Okánika.

Na slávnostnom otvorení sa tiež zúčastnili zástupcovia primátora Martin Nemky a Ján Vančo, prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak a mestskí poslanci Anton Kretter, Renáta Kolenčíková, Lívia Šumichrastová, Miloslav Hatala, Marta Rácová, Dominika Tekeliová, Janka Buršáková, Anna Šmehilová Miloš Dovičovič a Peter Oremus. (aj)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022