Mladí ľudia cez trinásť projektov menili Nitru
20. december 2023

Žiaci a študenti základných a stredných škôl v Nitre v rámci Burzy projektov odprezentovali svoje zrealizované projekty z grantového programu Mladí nitrianski filantropi 2023.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a organizáciou UNICEF, v rámci tohto grantového programu poskytla granty v celkovej sume 12000 eur trinástim projektom. Cieľom programu bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a motivovať ich tak k dobrovoľníctvu a filantropii. Projekty boli realizované v období od júna do novembra tohto roka. Samotná Burza projektov sa uskutočnila 5. decembra v nitrianskej Synagóge.

Zúčastnilo sa jej jedenásť z trinástich skupín realizátorov projektov. Dve skupiny sa pre chorobnosť ospravedlnili. Na úvod podujatia povedali pár slov primátor mesta Nitra Marek Hattas, viceprimátor Miloslav Špoták a správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie Ľubica Lachká.

„Práca s mládežou a jej podpora patrí dlhodobo medzi naše priority. V tomto nám je už tradične obrovskou oporou aj program Nitrianskej komunitnej nadácie Mladí nitrianski filantropi. Do tejto aktivity sa zapájajú mladí ľudia v kritickom veku, kedy hľadajú sami seba a svoje miesto v živote. Ich práca má zmysel veľmi často nielen kvôli samotným výsledkom, ale aj preto, že inšpirujú ďalšie deti a mládež okolo seba,“ hovorí primátor mesta Marek Hattas.

Potom už mali žiaci a študenti možnosť predviesť a porozprávať o tom, čo sa im zo získaného grantu podarilo zrealizovať, s akými komplikáciami sa počas realizácie stretli, ako ich vyriešili a ako na ich iniciatívu reagovalo okolie. Tak, ako samotné projekty, aj ich prezentácie mali títo šikovní mladí ľudia pripravené naozaj dôsledne a kreatívne. Prestávky medzi jednotlivými blokmi prezentácií zapĺňala svojim krásnym hudobným vystúpením speváčka Hanka Zaujecová s gitarovým doprovodom Šimona Lašáka.

„Všetky projekty predložené v rámci programu Mladí nitrianski filantropi boli zaujímavé. Ponúkali priestor pre mladých ľudí pretaviť a realizovať svoje nápady z papiera do reality a aktívne sa zapojiť svojimi nápadmi a vlastnou prácou. Účasťou v programe sa naučili základom projektového manažmentu, dôležitosti tímovej spolupráce a dobrej komunikácie. Získali aj skúsenosť s „hospodárením“ aj s vyúčtovaním získaného grantu, čo sa im určite ešte zíde v praktickom živote. A čo je najdôležitejšie – zrealizovali nápad, ktorý potešil nielen ich, ale aj ich spolužiakov, kamarátov, pedagógov. Získali osobnú skúsenosť, že niektoré zmeny k lepšiemu vedia realizovať vlastným pričinením a zapojením sa,“ hovorí Eva Vargová, programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

Natália Zákopčanová
foto: Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024
Mesto Nitra plánuje rekonštrukciu tenisovej haly…
30. január 2024