Mladí ľudia cez trinásť projektov menili Nitru
20. december 2023

Žiaci a študenti základných a stredných škôl v Nitre v rámci Burzy projektov odprezentovali svoje zrealizované projekty z grantového programu Mladí nitrianski filantropi 2023.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a organizáciou UNICEF, v rámci tohto grantového programu poskytla granty v celkovej sume 12000 eur trinástim projektom. Cieľom programu bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a motivovať ich tak k dobrovoľníctvu a filantropii. Projekty boli realizované v období od júna do novembra tohto roka. Samotná Burza projektov sa uskutočnila 5. decembra v nitrianskej Synagóge.

Zúčastnilo sa jej jedenásť z trinástich skupín realizátorov projektov. Dve skupiny sa pre chorobnosť ospravedlnili. Na úvod podujatia povedali pár slov primátor mesta Nitra Marek Hattas, viceprimátor Miloslav Špoták a správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie Ľubica Lachká.

„Práca s mládežou a jej podpora patrí dlhodobo medzi naše priority. V tomto nám je už tradične obrovskou oporou aj program Nitrianskej komunitnej nadácie Mladí nitrianski filantropi. Do tejto aktivity sa zapájajú mladí ľudia v kritickom veku, kedy hľadajú sami seba a svoje miesto v živote. Ich práca má zmysel veľmi často nielen kvôli samotným výsledkom, ale aj preto, že inšpirujú ďalšie deti a mládež okolo seba,“ hovorí primátor mesta Marek Hattas.

Potom už mali žiaci a študenti možnosť predviesť a porozprávať o tom, čo sa im zo získaného grantu podarilo zrealizovať, s akými komplikáciami sa počas realizácie stretli, ako ich vyriešili a ako na ich iniciatívu reagovalo okolie. Tak, ako samotné projekty, aj ich prezentácie mali títo šikovní mladí ľudia pripravené naozaj dôsledne a kreatívne. Prestávky medzi jednotlivými blokmi prezentácií zapĺňala svojim krásnym hudobným vystúpením speváčka Hanka Zaujecová s gitarovým doprovodom Šimona Lašáka.

„Všetky projekty predložené v rámci programu Mladí nitrianski filantropi boli zaujímavé. Ponúkali priestor pre mladých ľudí pretaviť a realizovať svoje nápady z papiera do reality a aktívne sa zapojiť svojimi nápadmi a vlastnou prácou. Účasťou v programe sa naučili základom projektového manažmentu, dôležitosti tímovej spolupráce a dobrej komunikácie. Získali aj skúsenosť s „hospodárením“ aj s vyúčtovaním získaného grantu, čo sa im určite ešte zíde v praktickom živote. A čo je najdôležitejšie – zrealizovali nápad, ktorý potešil nielen ich, ale aj ich spolužiakov, kamarátov, pedagógov. Získali osobnú skúsenosť, že niektoré zmeny k lepšiemu vedia realizovať vlastným pričinením a zapojením sa,“ hovorí Eva Vargová, programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

Natália Zákopčanová
foto: Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024