Ministerstvo chváli nitriansky denný stacionár na Baničovej
1. august 2019
Ukážkové fungovanie denného stacionára zistila ministerská kontrola v mestskom zariadení sociálnych služieb na Klokočine

Ukážkové fungovanie denného stacionára zistila ministerská kontrola v mestskom zariadení sociálnych služieb na Klokočine.

Ministerstvo práce si posvietilo na denné stacionáre. Na Slovensku ich funguje vyše dvesto, kontrolóri navštívili štvrtinu z nich.

Pre súkromné stacionáre sa kontroly neskončili dobre. Vo viac ako polovici našli nedostatky. Úradníci sa najčastejšie stretli s falšovaním dochádzky klientov, na ktorých poberajú od štátu dotácie, ale aj inými prechmatmi.

Z celoslovenskej kontroly vyšiel pozitívne  denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnutých, ktorý funguje jedenásty rok v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici v Nitre.

„Jeho celková kapacita je 45 klientov a rozdelená je pre tri cieľové skupiny: seniori, autisti a ľudia s mentálnym alebo zdravotným postihnutím,“ povedala Zuzana Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Denne sem prichádzajú seniori zo sídliska Klokočina, nový zmysel  života v ňom našli „dospelé deti“ z celej Nitry – osoby so zdravotným postihnutím, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky trávili svoj voľný čas väčšinou uzavreté medzi štyrmi stenami, i keď v kruhu rodiny a svojich opatrovateľov. Z iniciatívy učiteľov zo Špeciálnej školy, ale aj rodičov takto postihnutých detí, prišiel na radnicu návrh na zriadenie stacionára. Našiel priaznivú odozvu a podpora myšlienky vzniku denného stacionára bola na svete.

„Možnosť tráviť voľný čas v dennom stacionári obohacuje klientov po každej stránke. Nenahraditeľný je pre nich sociálny kontakt a rozvíjanie zručností, čo im spestruje život. V stacionároch sú zamestnané aj opatrovateľky, ktoré sa im venujú, robia s nimi rehabilitačné cvičenia. Pobyt v stacionári im po každej stránke skvalitňuje život,“ hovorí Zuzana Jančovičová.

Klienti tu majú  okrem pestrej činnosti k dispozícii termo akupunktúrne masážne lôžko, či zdvíhacie zariadenie, vďaka ktorému sa môžu venovať rôznym aktivitám. Tieto zdravotné pomôcky im darovala nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis.

Denné stacionáre spadajú do originálnych kompetencií obcí, financuje a kontroluje ich priamo ministerstvo a samospráva mesta. Nitrianska radnica sa dlhodobo venuje sociálnej pomoci občanom  Nitry, a to  najmä  v takých prípadoch,  kde  nie  je v silách rodín postarať sa o svojich  najbližších. Vychádza z Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020.

Ľudmila Synaková

Text k foto: V dennom stacionári využívajú aj rehabilitačný prístroj zakúpený z prostriedkov nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo nitriensis.                 

Foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022