Miesto prvého kontaktu COMIN funguje už rok
27. november 2020
Ide o jednu zo služieb Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre

Ide o jednu zo služieb Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.

 

Centrum slúži klientom z radov zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín a krajín Európskej únie s vydaným pracovným povolením pre prácu na Slovensku a pre obyvateľov Nitry. Otvorené bolo 1. októbra 2019 v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade.

Počas prvého roku fungovania poskytli jeho pracovníci 288 konzultácií 190 klientom

Pracovníci centra riešili najmä otázky v súvislosti s pobytom na Slovensku, so zamestnaním, s rodinou, so vzdelávaním či rekvalifikáciou. Taktiež pomáhali napríklad pri podávaní dane z nehnuteľnosti, zápise do katastra, žiadosti o opatrovateľské, správnom konaní na cudzineckej polícii, získaní pomoci zo strany mesta Nitra, otázkach o platení komunálneho odpadu ale aj informáciách o veľvyslanectvách Ukrajiny a Peru pre vybavenie nových cestovných dokladov.

Miesto prvého kontaktu sa najčastejšie obracali štátni príslušníci  Ukrajiny (54), Iraku (50) a Srbska (24). Navštívili ho aj cudzinci z Peru, Ruska, Grécka, Brazílie, Rumunska, Bieloruska, Poľska, Írska, Japonska a Indie.

„Miesto prvého kontaktu COMIN neslúži len cudzincom, ktorí sú kľúčovou cieľovou skupinou poskytovaných služieb, ale aj majoritných obyvateľom mesta Nitra,“ uvádza Nikoleta Kováčová, PR manažérka COMIN. V tomto smere jeho služby využívali najmä zamestnávatelia, ktorým bolo viackrát poskytnuté sociálno-právne poradenstvo.

Pomáhali aj počas pandémie, kedy bolo centrum zatvorené  

Počas pandémie koronavírusu bolo poskytovanie služieb prerušené a poradenstvo poskytovali telefonicky a mailom. „Počas tohto pre všetkých neľahkého obdobia cudzinci žijúci v Nitre riešili s našimi pracovníkmi najmä otázky ohľadom žiadosti o finančnú pomoc poskytovanú štátom pre SZČO, registrácie na Úrade práce a žiadosti o dávku v nezamestnanosti, pomoci s domácim vzdelávaním detí počas online vzdelávania, možnosti odkladu splátok hypotekárnych úverov či možnosti rekvalifikačných kurzov,“ uviedla Kováčová.

 

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022