Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nitra – Pribina (DHZm Nitra – Pribina) pôsobí na území mesta Nitra, vznikol ako občianske združenie, v súlade so stanovami Dobrovoľnej Požiarnej ochrany Slov. republiky.

Hlavným cieľom Dhzm Nitra – Pribina je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry, vykonávajú pre mesto preventívne protipožiarne kontroly, zapájajú sa do podujatí mestských častí, reprezentujú mesto na súťažiach v hasičskom športe, zúčastňujú sa a vykonávajú  preventívno – výchovných činnosť v základných a materských školách.

Členovia zboru sú zaradení do integrovaného záchranného systému SR a v prípade vyžiadania vypomáhajú OR H a ZZ pri mimoriadnych situáciách, vzniku požiarov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností.


Vytvorené: 30. 9. 2022