Mestský denný stacionár prijíma nových klientov
13. september 2019
Mestský denný stacionár prijíma nových klientov

Mestský denný stacionár prijíma nových klientov.

 

Záujem verejnosti o opatrovateľskú službu v Nitre rastie. Mesto Nitra na túto požiadavku zareagovalo otvorením denného stacionára, určeného pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. 

Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu v dennom stacionári na Baničovej ulici č. 12 v Nitre. Klienti  v tomto zariadení netrávia 24 hodín. Prichádzajú len na časovo obmedzený čas – od 7.  do 16.  hodiny. Po uplynutí tohto času si ich rodinní príslušníci vezmú domov.

„Sociálna služba nazvaná ako denný stacionár je ambulantná sociálna služba. Poskytujeme ju určitý čas počas pracovného dňa, a to  od siedmej do šestnástej hodiny. Naším cieľom je zabezpečiť odbornú službu, zodpovedajúcu potrebám prijímateľa sociálnej služby,“ vysvetľuje Zuzana Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení a sociálnych služieb v Nitre a ďalej dodáva: „Vďaka tejto službe vieme podporiť samostatnosť klientov, naučia sa tu istej forme kontaktov so spoločenským prostredím. Vďaka teoretickým a praktickým skúsenostiam našich odborných pracovníkov dokážeme u klientov aktivizovať a zlepšovať kvalitu ich života.“

„V dennom stacionári vieme týmto ľuďom poskytnúť pomocnú ruku pri ich odkázanosti na pomoc inej osoby, zväčša ich najbližších. Okrem toho tu získajú sociálne poradenstvo, ale aj sociálnu rehabilitáciu. Počas svojho pobytu v stacionári majú zabezpečené stravovanie. Nezanedbateľný je rozvoj ich pracovných zručností a záujmovú činnosť, vďaka ktorým klienti nachádzajú nový zmysel života.“

Možnosť tráviť voľný čas v dennom stacionári obohacuje klientov po každej stránke. Nenahraditeľný je pre nich sociálny kontakt a rozvíjanie zručností, čo im spestruje život.

V stacionári sú zamestnané aj opatrovateľky, ktoré sa im venujú, robia s nimi rehabilitačné cvičenia. Pobyt v stacionári im po každej stránke skvalitňuje život. „Jednoducho povedané, v dennom stacionári sú medzi seberovnými, nájdu si tu priateľov a je im veselšie,“ hovorí riaditeľka Jančovičová.

Klienti tu majú  okrem pestrej činnosti k dispozícii termo akupunktúrne masážne lôžko, či zdvíhacie zariadenie, vďaka ktorému sa môžu venovať rôznym aktivitám. Tieto zdravotné pomôcky im darovala nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis.

Klientom (prijímateľom sociálnej služby) sa venuje odborný personál, ktorý s nimi pracuje individuálne a to aj v rámci skupiny. Pravidelne pre nich organizujú muzikoterapiu, ako aj ďalšie podujatia, venujú sa spolu rôzne tvorivej a záujmovej činnosti, aby im čas plynul v tomto zariadení veselšie. K dispozícii majú aj oddychovú miestnosť.

Kapacita denného stacionára aktuálne nie je úplne naplnená a Správa zariadení sociálnych služieb má voľné miesta pre záujemcov o tento druh sociálnej služby.

 

Ľudmila Synaková

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022