Mestskí poštári ušetria radnici tisíce eur na poštovnom
6. august 2020
Práca úradníkov nitrianskej radnice je postavená na vydávaní rozhodnutí, vybavovaní pestrej agendy a bohatej korešpodencii

Práca úradníkov nitrianskej radnice je postavená na vydávaní rozhodnutí, vybavovaní  pestrej agendy a bohatej korešpodencii.

 

Zásielky sú adresované inštitúciám,  firmám, podnikateľským subjektom i občanom. Za každou doručenou úradnou zásielkou, určenou prevažne do vlastných rúk, sú relatívne vysoké poplatky za poštovné, ktoré  každým rokom rastie a predstavuje značnú položku v mestskom rozpočte. Keď pred 17 rokmi zriadili na úrade oddelenie prvého kontaktu, čo bol predvoj súčasného klientskeho centra, vtedajší vedúci tohto oddelenia Jozef Korec prišiel s myšlienkou vytvoriť pracovné zaradenie „poštový doručovateľ“. Jednoduchou matematikou vypočítal, že ak bude doručovateľ v rámci mesta suplovať činnosť Slovenskej pošty, ušetrí mestskej pokladnici značné finančné prostriedky. Zdalo sa mu totiž neefektívne posielať listové zásielky, určené najmä inštitúciám a občanom v Nitre Slovenskou poštou, ktorá bola v tom období jediným monopolom na tento druh služieb. O výhodnosti vlastných poštárov pre mesto bol presvedčený aj z toho dôvodu, že poplatky za poštovné sa každým rokom zvyšovali. Tieto počty platia dodnes, a to i napriek tomu, že poštár dostáva za svoju prácu mzdu. Úspory sú pre mestský úrad markantné.

 „Úspory za jeden mesiac predstavujú zhruba 3 000 eur. Za minulý rok ušetrila radnica na poštovnom 40 000 eur, rok predtým dosiahli úspory 38 000 eur,“ informovala Zuzana Tvarožková, odborná referentka z referátu klientskeho centra.

Tento fakt môže tešiť v prvom rade daňových poplatníkov. Občania môžu byť spokojní, že mesto nešafári, ale rozumne narába so zverenými finančnými prostriedkami.

„Mestskí poštári roznášajú občanom tzv. zásielky na doručenku – listy do vlastných rúk, ktoré si adresáti musia prevziať svojim podpisom. Pri zásielke prostredníctvom Slovenskej pošty by mesto muselo za jeden takýto list zaplatiť v gramáži do 50 gramov 2,10 eura, pri opakovanom doručení do vlastných rúk 2,45 eura,“ dodala Zuzana Tvarožková.

Každý deň vydajú na jednotlivých odboroch a referátoch mestského úradu niekoľko stoviek rozhodnutí. Tieto prejdú cez podateľňu MsÚ a končia v poštárskych aktovkách, aby sa vydali na púť k svojmu adresátovi… Najviac zásielok sa expeduje z odboru stavebného poriadku. Druhým najpočetnejším dodávateľom pošty je útvar hlavného architekta mesta Nitry. Trojicu „najväčších pisateľov“ uzatvára matričný úrad.

Pracovná činnosť mestského poštára je časovo náročná a nie každý sa na ňu hodí. Doručovatelia musia mať dobrú kondíciu a obranyschopnosť organizmu po zdravotnej stránke, keďže sú v teréne v každom ročnom období. 

Ku klientom musíme chodiť v čase, keď je predpoklad, že ich nájdeme doma. Preto veľká časť našej práce spadá do neskorých odpoludňajších a večerných hodín,“ hovorí doručovateľ Peter Pócsik, ktorý na svoju trasu vychádza za každého počasia, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

V čase vzniku tejto funkcie – pred 13 rokmi – pracoval na mestskom úrade jeden poštový doručovateľ, v súčasnosti sú dvaja. Pracovná pozícia poštového doručovateľa má ako každá iná robota svoje plusy aj mínusy.

Pracoviskom poštových doručovateľov je exteriér, poštu roznášajú po sídliskách Klokočina, Chrenová a v Starom meste. Prepravujú sa autobusmi mestskej dopravy, dosť kilometrov odkráčajú po vlastných nohách.

Spočiatku sa uvažovalo o používaní bicyklov či mopedov, neskôr sa od týchto úvah upustilo pre nepohodlnosť, či zdĺhavosť pri presúvaní sa od domu k domu, od vchodu k vchodu a pre obavy z možnej krádeže dopravného prostriedku.

Tento rok počas pandémie koronavírusu mestskí doručovatelia na základe epidemiologickej situácie zásielky neroznášali. Mestský úrad ich posielal klasickým spôsobom – poštou. Od konca mája sú opäť vo švungu a každý deň kráčajú po svojej trase s doporučenými zásielkami opatrenými úradnou pečiatkou Mestského úradu v Nitre.

 

Ľudmila Synaková

Foto: pixibay.com   


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022