Mestskí poslanci schválili rozpočet na rok 2021
22. december 2020
Schválený rozpočet je vyrovnaný, celková výška príjmov aj výdavkov je 88 353 260 €

Schválený rozpočet je vyrovnaný, celková výška príjmov aj výdavkov je 88 353 260 €.

Na poslednom tohtoročnom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci  rozpočet na rok 2021. Schválený rozpočet je vyrovnaný, pričom celková výška príjmov aj výdavkov je 88 353 260 €. V príjmovej časti sa počíta s daňou z príjmov fyzických osôb aj so schváleným úverom vo výške 9 miliónov € a kontokorentným úverom vo výške 4 236 600 €. Deväťmiliónový úver bude použitý na financovanie investičných akcií – cesty, chodníky, parkovanie , voľnočasovú, kultúrnu a športovú infraštruktúru, verejné priestranstvá, starostlivosť o životné prostredie.. .

Vo  výdavkovej časti sú zahrnuté investičné akcie mesta, majetkové veci, výdavky na sociálnu oblasť, kultúru, šport a iné.

Súčasťou rozpočtu je aj návrh na roky 2022 a 2023 kedy sa počíta so sumou 76 712 280 € resp. 79 041 720 €.

„Významnou položkou príjmovej časti rozpočtu je daň z príjmov fyzických osôb. Ide o čiastku nižšiu ako minulý rok, čo je spôsobené súčasnou  pandémiou koronavírusu. Výdavky sú transparentné, okrem investičných a majetkových akcií pôjdu do sociálnej oblasti, športu, kultúry… Rozpočet sme nastavili konzervatívne, aby sme mohli počas roka flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu, ktorá sa bude v našej ekonomike diať“, povedal primátor Marek Hattas.

Dotácie nie sú súčasťou rozpočtu, o ich osude sa rozhodne na januárovom zastupiteľstve.

„Som rád, že sa v rozpočte našli financie aj pre organizácie, ktoré dlhodobo mesto podporuje, či už je to občianske združenie STORM, hospic, útulok pre bezdomovcov alebo diecézna charita“, povedal primátor Marek Hattas.

Pani poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová ocenila schválené finančné prostriedky na sociálnu oblasť, aj keď je suma nižšia ako bola tento rok. „Z hľadiska zvyšovania kvality sociálnych služieb by bolo potrebné urobiť viacero zmien, napríklad výťah v zariadení pre seniorov, debarierizáciu kúpeľní, automatické posuvné dvere, transportný vozík s digitálnym temostatom a iné nevyhnutnosti. Nejde o veľké finančné položky a dúfam, že sa pokryjú z úspor po vyúčtovaní záverečného účtu mesta, prípadne z rezervného fondu,“ pripomenula poslankyňa Laurinec Šmehilová.  

„Som veľmi rada, že v rozpočte sa myslelo aj na prostredie, ktoré nás obklopuje. Pre mňa osobne a aj pre všetkých poslancov je dôležité, aby priestor okolo nás bol krajší a čistejší. Po prvý raz bola v rozpočte vyčlenená položka na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov, čo v praxi znamená, že stromy v meste budú postupne systematicky ošetrované.  Doteraz bolo ošetrovanie stromov hradené z účelovo viazaných prostriedkov na náhradnú výsadbu. Taktiež bola vyčlenená samostatná položka na kvetinové výsadby a výsadby drevín, čo značne prispeje k skrášleniu okolitého prostredia. V rozpočte sa myslelo i na údržbu a dobudovanie detských ihrísk, kde bola taktiež výrazne navýšená suma. V posledných rokoch zaznamenávame značný problém s rôznymi premnoženými živočíchmi v meste, či už hlodavcami, holubmi, alebo rôznymi škodcami drevín. Preto bola navýšená i položka na reguláciu živočíchov v meste. Verím, že navýšenie týchto položiek prispeje k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov mesta,“ vysvetlila poslankyňa Jarmila Kráľová.

„V schválenom rozpočte ide 1 297 640 € na rekonštrukcie škôl, čo je približne o milión eur viac ako po minulé roky. Dofinancované budú v plnej výške všetky  mestské aj súkromné  základné školy. Napriek nižšiemu rozpočtu sme schválili finančné prostriedky nielen na výsadbu, ale aj na údržbu zelene vo výške 814 000 €,“ vysvetlil Daniel Balko, zástupca primátora.   

„Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave rozpočtu od septembra tohto roku, som nesmierne rád, že ho poslanci schválili na decembrovom mestskom zastupiteľstve,“ dodal na záver primátor mesta Marek Hattas.

 

Všetky informácie o schválenom rozpočte na rok 2021 nájdete na tomto linku:

Mesto Nitra – Rozpočet Mesta Nitry na rok 2021

 

Timea Galová

Foto: ilustračné

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022