Mestská športová hala

Mestská športová hala

Mestská športová hala je viacúčelové zariadenie slúžiace tak vrcholovým ako aj rekreačným športovcom.

Mestská športová hala sa člení na dve časti: na športovú halu a dvojpodlažnú obslužnú budovu. V časti športová hala sa nachádza hlavná športová plocha s pevným hľadiskom na 1500 miest a vedľajšia športová plocha alternovaná výsuvným hľadiskom na 480 miest. Na hlavnej ploche sú vyznačené ihriská pre hádzanú a futsal, florbal, basketbal, volejbal. Na vedľajšej ploche sú vyznačené 2 ihriská pre bedminton so štandardnými rozmermi a jedno zmenšené. V dvojpodlažnej časti sa nachádza sociálne zázemie, a tiež vlastné (ihriská pre squash, stolnotenisová herňa a cvičebňa) a prenajaté (indoor cycling, indoor walking, posilňovňa a cvičebňa) športové priestory, slúžiace k športovým či relaxačným aktivitám verejnosti, ako aj prevádzkové priestory (kaviareň, kaderníctvo a fyzioterapeut), kde sú služby zabezpečované zmluvnými partnermi.

Mestská športová hala je v správe Službyt Nitra, s.r.o.

Kontaktná osoba

Ing. Róbert Anda
vedúci prevádzky Mestskej haly
tel.: 037/69 22 160, 0911 296 040
e-mail: m.hala.nr@gmail.com

rezervačný systém: https://rs.nitra.sk/

Pon6:00 – 22:00
Uto6:00 – 22:00
Str6:00 – 22:00
Štv6:00 – 22:00
Pia6:00 – 22:00
Sob7:00 – 21:00
Ned14:00 – 21:00Mestská športová hala
Dolnočermánska 105
949 01 Nitra


Vytvorené: 15. 8. 2022