Uznesenia

  • Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 07.12.2021
  • Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 09.11.2021
  • Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05.10.2021
  • Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 31.08.2021
  • Uznesenie z 33. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 15.06.2021
  • Uznesenie z 32. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 11.05.2021
  • Uznesenie z 31. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 08.04.2021
  • Uznesenie z 30. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 23.02.2021
  • Uznesenie z 29. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 26.01.2021


Vytvorené: 7. 6. 2022