Uznesenia

  • Uznesenie z 28. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 24. novembra 2020
  • Uznesenie z 27. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. novembra 2020
  • Uznesenie z 26. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 29. septembra 2020
  • Uznesenie z 25. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 25. augusta 2020
  • Uznesenie z 24. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 29. júna 2020
  • Uznesenie z 23. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 08. júna 2020
  • Uznesenie z 22. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 19. mája 2020
  • Uznesenie z 21. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. marca 2020
  • Uznesenie z 20. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 23. januára 2020
  • Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 14. januára 2020


Vytvorené: 7. 6. 2022