Uznesenia

 • Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2018
 • Uznesenie zo 71. riadneho  zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2018
 • Uznesenie zo 70. riadneho  zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 24. októbra 2018
 • Uznesenie zo 69. riadneho  zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 2. októbra 2018
 • Uznesenie zo 68. riadneho  zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 11. septembra 2018
 • Uznesenie zo 67. riadneho  zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 21. augusta 2018
 • Uznesenie zo 66. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. júna 2018
 • Uznesenie zo 65. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05. júna 2018
 • Uznesenie zo 64. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 15. mája 2018
 • Uznesenie zo 63. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 17. apríla 2018
 • Uznesenie zo 62. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 5. apríla 2018
 • Uznesenie zo 61. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 20. marca 2018
 • Uznesenie z 60. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. februára 2018
 • Uznesenie z 59. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 6. februára 2018
 • Uznesenie z 58. mimoriadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 24. januára 2018
 • Uznesenie z 57. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 9. januára 2018


Vytvorené: 7. 6. 2022