Mesto žije aj v lete
10. august 2016
Mesto Nitra nedovolenkuje ani v tomto horúcom augustovom období.

Mesto Nitra nedovolenkuje ani v tomto horúcom augustovom období. V investičnej oblasti pokračuje rekonštrukcia ZŠ na Topoľovej ul. ako i ZŠ Kniežaťa Pribinu na ul. Fr. Mojtu. Sú to finančne náročné akcie a v Starom meste sme radi, že sa obnovia tieto „kultové“ školy. Tiež finišujeme útulok pre bezdomovcov na Štúrovej ul. Ľudia bez domova budú mať tak znovu veľmi dôstojné podmienky na ubytovanie. Len aby o to mali záujem. Taktiež skončila verejná súťaž na prestavbu kúpaliska na Sihoti, za účelom jeho využívania po celý rok. Komisia vyhodnotí súťaž, a po odsúhlasení v zastupiteľstve sa môže začať s realizáciou. V mestskom zastupiteľstve sme schválili takmer 3 mil. eur na rekonštrukcie chodníkov, ciest a na parkoviská, takže aj v Starom meste obnovíme mnohé komunikácie. Ale už teraz myslíme na nové projektové dokumentácie na parkoviská napr. na Wilsonovom nábr., Záhradnej a Smetanovej ul. Dosledujeme realizáciu bezbariérového prechodu na Vikárskej ul. smerom do parku. Zaoberáme sa, takmer na každom výbore, tzv. „vnútroblokovou“ kanalizáciou. Bude našou snahou v rozpočte na rok 2017 opäť vyčleniť financie na ďalšie rekonštrukcie týchto starých potrubí. Pokračujeme i v reštaurovaní drobných kultúrnych pamiatok, na ktoré poslanci vyčlenili tento rok 50 tis. eur. Krásne je urobený pamätník k 1. svetovej vojne v parku na Sihoti. Nitra pokračuje aj v odstraňovaní „čiernych“, teda nepovolených, reklám a krok za krokom sa mesto „čistí“. Naopak, mesto si povie, kde bude propagovať informácie a verejné akcie. Pristúpime k výmene informačných a propagačných skruží, aby spĺňali moderný a tiež aj estetický trend súčasnosti. Rovnako bude nutné vymeniť ďalekohľad na rozhľadni na Kalvárii, keďže ten pôvodný (menej odolný) nám tzv. „návštevníci“ stále znehodnocujú. Sme vďační za Vaše podnety v oblasti dopravy, mnohé z nich žiaľ nemôžeme riešiť vo vlastnej kompetencii a musíme spolupracovať s dopravnou políciou. A tu sa nám nie vždy darí, ale budeme v našom úsilí pokračovať i naďalej, pretože pre nás je prvoradá bezpečnosť. Veľký dôraz kladieme na čistotu a kosenie. Trváme na pravidelných harmonogramoch zametania chodníkov a čistenia obrubníkov, ako i na kvalitnom výkone v kosení. Momentálne v meste beží štvrtá kosba v tomto roku. Tu by som chcel naozaj upozorniť a požiadať aj správcov verejných (štátnych) budov, aby udržiavali svoje okolie čisté a upravené. Nevynímam ani mestské a krajské budovy, základné a stredné školy, súdy, políciu, úrady, univerzity. Je niekedy na zaplakanie, ako okolie týchto nehnuteľností vyzerá. A to by mali ísť príkladom! Nehovoriac napríklad o štátnych vlajkách v akom žalostnom stave sú na niektorých budovách. Opakujem, mali by sme ísť vzorom aj vo vzťahu k vlastenectvu, naviac je to vždy porušovanie Zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní. Ale, aby som snáď nezakončil tento článok príliš pesimisticky, chceme Vás všetkých pozvať na nitrianske „hody“ v dňoch 13. až 15. augusta na Kalváriu, kde sa koná tradičná púť k Matke Božej (už od roku 1765). V týchto dňoch navštívia Nitru naozaj tisíce pútnikov z celého okolia. Verím, že (nielen) na túto slávnosť budeme dôstojne pripravení. V mene celého výboru Staré mesto Vám želám ešte príjemný august, dovolenky a študentom ešte pokojné prázdniny.

 

Ján Vančo, predseda VMČ 2, Nitra Staré mesto       


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022