Mesto otvára výzvu na dotácie pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia
3. november 2021
Termín uzávierky žiadostí je 30. november

Termín uzávierky žiadostí je 30. november.

 

Mesto zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 „Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia“.

Komisia mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia schválila v rozpočtovom roku 2022 nasledovné oblasti podpory:

  1. Prístupnosť v meste Nitra
  2. Podpora aktivít pre rodiny s deťmi
  3. Aktívni aj v starobe
  4. Integrácia Rómov
  5. Žijú medzi nami
  6. Podpora verejného zdravia
  7. Podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násilia

Celé znenie výzvy nájdete tu:

Mesto Nitra – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá výlučne elektronicky. Žiadateľ vykoná podanie žiadosti prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na:  https://nitra.egrant.sk.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30. november 2021.

Viac informácií získate na Odbore sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre,                      t.č.: 037/65 02 217, lehotakova@msunitra.sk

 

Timea Galová

Foto: Roman Oravec

  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022