Mesto otvára dotácie pre športové kluby
1. február 2022
Ich činnosť podporí v dvoch schémach. Uzávierka podávania žiadostí je 28. februára

Ich činnosť podporí v dvoch schémach. Uzávierka podávania žiadostí je 28. februára.

 

O dotáciu z rozpočtu Mesta Nitry sa môžu uchádzať športové kluby v dvoch schémach: strategické športy alebo ostatné športy.

Po splnení podmienok, môžu kluby získané prostriedky využiť na svoju činnosť a financovať nimi najmä – nákup športového vybavenia a náčinia, cestovné výdavky, ubytovanie a stravu, mzdy trénerom, prenájmy športovísk a úhrada výdavkov za energie, služby súvisiace s výkonom športovej činnosti, na materiálno-technické zabezpečenie klubov alebo na iné náklady súvisiace so športovou činnosťou klubu.

Informácie a podmienky jednotlivých schém:

Elektronická žiadosť je dostupná na https://nitra.egrant.sk/. Mesto prijíma žiadosti do 28. februára 2022.  

Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritéria budú posudzované Komisiou Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport. O pridelení dotácie rozhodnú poslanci na mestskom zastupiteľstve.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022