Mesto otvára dotácie pre športové kluby a znevýhodnených športovcov
16. september 2021
O dotáciu možno požiadať do 30. septembra

O dotáciu možno požiadať do 30. septembra.

 

Mesto Nitra aktuálne zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre dve oblasti športu:

  1. Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno technického vybavenia

Oprávnení žiadatelia môžu dotáciu využiť na nákup športového vybavenia a náčinia a na materiálno-technické zabezpečenie klubov.

Bližšie informácie nájdete na https://nitra.sk/zobraz/obsah/33708  

  1. Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov

Dotáciu môžu žiadatelia využiť na nákup športového vybavenia a náčinia, na cestovné výdavky, ubytovanie a stravu, na mzdy trénerom či odmeny rozhodcom, na prenájmy športovísk a úhradu výdavkov za energie, na služby súvisiace s výkonom športovej činnosti, na materiálno-technické zabezpečenie klubov alebo iné náklady súvisiace so športovou činnosťou žiadateľa.

Bližšie informácie nájdete na https://nitra.sk/zobraz/obsah/33707  

O pridelení dotácie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport.

V prípade otázok týkajúcich sa dotácií kontaktujte odbor školstva, mládeže a športu na telefónnom čísle 037 6502 142.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022