Mesto otvára dotácie pre oblasť kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
20. október 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. november

 

Právnické a fyzické osoby (podnikatelia) môžu požiadať o dotáciu na podporu činnosti a opatrení súvisiacich s výskumom, zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, na ochranu a prezentáciu významných archeologických nálezísk, nálezov, rekonštrukcií dobových architektúr a náznakových rekonštrukcií na územní mesta a na podporu činnosti a opatrení súvisiacich s výskumom, zachovaním, obnovou, regeneráciou, využívaním a prezentáciou pamätihodností mesta Nitra. 

Mesto Nitra má v roku 2022 štyri priority:

  • kultúrne pamiatky/pamätihodnosti nachádzajúce sa na exponovanom mieste, alebo vo významnom centre cestovného ruchu
  • objekty v kritickom stavebno-technickom stave
  • tradičné stavebné technológie, reštaurátorské práce a umelecko-remeselné práce pri obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností
  • sakrálne kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať cez elektronický formulár: https://nitra.egrant.sk. Žiadatelia môžu požiadať maximálne 40 000€.

Všetky potrebné informácie nájdete na https://nitra.sk/zobraz/obsah/33777. V prípade otázok kontaktujte 037/65 02 211 alebo 0915 725 207.

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné

  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022