Mesto osadí na Chrenovej približne 20 kompostérov
17. december 2021
O kompostovanie majú záujem aj občania ďalších sídlisk

O kompostovanie majú záujem aj občania ďalších sídlisk.

 

Mesto Nitra začalo v rámci vybraných lokalít v mestskej časti Chrenová s rozmiestňovaním špeciálnych komunitných kompostérov na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad produkovaný domácnosťami na sídliskách a v ich okolí. Na základe veľkého záujmu obyvateľov bytových domov vyjadreného v dotazníkovom prieskumu a odborného posúdenia vhodnosti lokalít sa postupne na Chrenovej osadí približne 20 komunitných kompostérov.

Začiatkom budúceho roka sa komunitné kompostéry začnú rozmiestňovať v ostatných mestských častiach. Spolu vznikne do konca januára budúceho roka 40 komunitných kompostovísk. Tam kde budú osadené kompostéry sa odoberú nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), pretože v zmysle zákona je kompostovanie plnohodnotná náhrada zberu BRKO. Mesto tým ušetrí nemalé finančné prostriedky.

K téme pripravujeme kampaň, ktorú odštartuje obsiahly článok v Radničných novinách. Odbor životného prostredia plánuje po uvoľnení pandemických opatrení aj verejné podujatia na podporu komunitného kompostovania, ktoré je najekologickejšou a súčasne aj najekonomickejšou technológiou spracovania biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.    

 

Martin Pavelka, odbor životného prostredia
Foto: Martin Pavelka 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022