Mesto odpredáva pozemky na Hornočermánskej
30. marec 2021
Súťažné návrhy možno predkladať do 23. apríla

Súťažné návrhy možno predkladať do 23. apríla       

 

Radnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je odpredaj pozemkov na ul. Hornočermánska. Tie sú podľa Územného plánu mesta Nitra súčasťou plôch funkčne určených pre bývanie.

Ide o parcely:

  • parcela registra „C“ KN č. 5299/1 – orná pôda o výmere 494 m2 
  • parcela registra „C“ KN č. 5299/3 – orná pôda o výmere 770 m2
  • parcela registra „C“ KN č. 5299/4 – orná pôda o výmere 772 m2

Minimálna kúpna cena pozemkov za 1 m2 je určená vo výške 100,-€ vrátane DPH. 

Všetky informácie nájdete na https://nitra.sk/Zobraz/Obsah/18319  

Súťažné návrhy možno predkladať do 23. 4. poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad v Nitre, odbor majetku, Mária Tužinská, Štefánikova 60, 950 06 Nitra.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022