Mesto Nitra sa zapojí do viacerých projektov
28. február 2017
Mesto Nitra sa v prvej polovici roka 2017 zapojí do viacerých výziev, ktoré sú vyhlásené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Mesto Nitra sa v prvej polovici roka 2017 zapojí do viacerých výziev, ktoré sú vyhlásené z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a ktoré budú zacielené na oblasti dopravy, školstva, nakladania s odpadmi a výstavbu cyklotrás.

Strategický dokument „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra“ je zameraný k zvýšeniu bezpečnosti i kvality dopravy v Nitre. Projekt plánuje riešiť dopravu v časovom horizonte až do 30 rokov  s tým, že plánuje posilnenie bezpečnosti premávky, zníženie stupňa znečistenia ovzdušia, zabezpečenie finančne udržateľnej dopravy osôb a ich zapojenie do verejnej dopravy. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 832-tisíc eur.

Mesto Nitra pripravuje na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) pre jedenásť základných škôl na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu. Cieľom projektov je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl a v Nitre by v prípade schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok malo pribudnúť 24 nových a moderných učební.

V Nitre sa rozšíria aj kapacity v materských školách. V rámci  pripravovaných  žiadostí  o  NFP (nenávratný finančný prostriedok) sa  uvažuje s kompletnou rekonštrukciou priestorov vybraných budov v bývalých kasárňach na Zobore a  na základnej škole Na Hôrke, kde by mali vzniknúť nové miesta pre škôlkarov. Celkovo sa tak kapacita v Nitre zvýši o 189 nových  miest.  Celkové  náklady  na  realizáciu  oboch  projektov sa vyšplhajú do výšky 3 097 813,48 eur.

V programovacom období 2014-2020 bude podporované z IROP-u aj budovanie cyklistickej infraštruktúry na cyklodopravné účely. Pre tieto účely sa mesto Mesto Nitra bude snažiť získať nenávratný finančný prostriedok na päť nových úsekov cyklotrás a jednu novú cyklolávku cez rieku Nitra. Predpokladané náklady na výstavbu týchto cyklotrás budú vo výške takmer 4 mil. eur.

Mesto  Nitra tak pokračuje v pláne, keď sa v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov, chce uchádzať o 46 projektov v celkovej hodnote 55 miliónov eur.

Ilustračné FOTO: Plánuje sa aj vybudovať päť nových úsekov cyklotrás. (J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022