Mesto Nitra plánuje zriadiť sociálny podnik
15. marec 2021
Ten by zabezpečoval komerčné služby aj pre verejnosť. V ankete radnica zisťuje, o aké služby by mali občania záujem

Ten by zabezpečoval komerčné služby aj pre verejnosť. V ankete radnica zisťuje, o aké služby by mali občania záujem.

 

Sociálny podnik by mohol napomôcť k riešeniu ťažkých sociálnych situácií obyvateľov Nitry. Napríklad by zamestnával znevýhodnených na trhu práce, zvyšoval kvalifikáciu obyvateľstva, ich osobné a praktické zručnosti. Radnica preto uvažuje nad zriadením sociálneho podniku. Ten by zabezpečoval komerčné služby aj pre verejnosť.

Mesto vytvorilo dotazník, v ktorom môžu obyvatelia vyjadriť svoj názor na to, ktoré služby by im pomohli a boli by ochotní ich využiť za poplatok.

Dotazník nájdete na http://bit.ly/dotaznik-socialny-podnik a môžete ho vyplniť do konca marca.

Na základe údajov z dotazníka chce mesto zistiť, či majú obyvatelia záujem o služby sociálneho podniku a na základe toho definovať, v čom bude podnik podnikať.  

Sociálny podnik sa stane súčasťou trhu, a teda nemôže byť závislý od mesta a musí sa vedieť uplatniť v konkurencii. „Je veľmi dôležite definovať podnikateľský plán, na základe ktorého bude podnik fungovať,“ uvádza vedúci odboru projektového a strategického riadenia Vladimír Ballay. Zisky v rámci podnikania sa vracajú späť do podniku za účelom jeho rozvoja. „V rámci národného projektu je takýto podnik dotovaný rôznou intenzitou, napríklad preplatením mzdy vo výške 75% pri splnením rôznych kritérií alebo podporou pri prvotných investíciách do zabezpečenia podniku,“ dodáva Ballay.

 

Lenka Mareková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022