Mesto Nitra plánuje rekonštrukciu tenisovej haly a futbalového ihriska
30. január 2024

Nitrianski poslanci na januárovom mestskom zastupiteľstve rozhodovali aj o projektoch, s ktorými sa chceme uchádzať o finančnú podporu z Fondu na podporu športu. Žiadosť o dotáciu chce Nitra podať na opravu novej haly v tenisovom areáli na sídlisku Chrenová a na výstavbu umelej trávy v areáli futbalového ihriska na Golianovej ulici. Fond na podporu športu pritom poskytne maximálne 70 percent finančných prostriedkov, zvyšných 30 percent bude financovať radnica.

Rekonštrukcia tenisovej haly

V súčasnosti je hala v havarijnom stave. Ten je riešený hlavne zateplením strešného plášťa.  „Obvodové steny sú však nedostatočne tepelne zaizolované a dverné otvory netesnia v styku so stenami,“ vysvetlil mestský úrad. „Tieto nedostatky majú za následok, že v hale je neekonomická prevádzka a dochádza tu k roseniu materiálov na miestach tepelných mostov. Zateplenie obvodových stien by preto splnilo tepelno-technické požiadavky kladené na objekty pre športové využitie.“

Na zateplenie kolkárne a tenisovej haly sa plánujú použiť sendvičové panely. Po ukončení stavebných prác by mal mať objekt energetickú triedu A1, takže bude ultranízkoenergetickou budovou.

Maximálna podpora z Fondu na podporu športu na tento projekt predstavuje 442 792,50 eur, pričom 132 837,75 eur bude tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu.

Mesto touto investíciou pokračuje v zlepšovaní podmienok pre športovcov. Strechu tenisovej haly rekonštruovalo v roku 2020, minulý rok sa okrem novej izolácie pod strechou namontovala aj nová vzduchotechnika s rekuperáciou, slúžiaca na výmenu vzduchu.

Revitalizácia futbalového ihriska

Nitra sa z prostriedkov Fondu na podporu športu plánuje uchádzať aj o podporu ďalšieho projektu. „Jeho zámerom je výsadba umelej trávy v areáli futbalového ihriska na Golianovej ulici. Z časti by sa tak uvoľnili kapacity na futbalovom štadióne pod Zoborom, ktorý v súčasnosti využívajú štyri kluby,“ informovalo mesto Nitra. Zároveň umelý aj prírodný trávnik dostanú priestor na regeneráciu.

Mesto odhaduje sumu za revitalizáciu futbalového ihriska na 600 tisíc eur, dotácia by teda predstavovala približne 180-tisíc eur.

Jana Krajčovičová
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024