Mesto Nitra nariaďuje celomestskú deratizáciu
16. september 2021
V jesennom termíne od 27. 9. do 26. 11. každoročne prebieha celomestská deratizácia

V jesennom termíne od 27. 9.  do 26. 11. každoročne prebieha celomestská deratizácia. Povinnosť deratizovať vlastné alebo prenajaté nehnuteľnosti  majú všetky fyzické aj právnické osoby

 

Význam deratizácie spočíva v prevencii proti šírenu chorôb, ktoré sú častokrát prenosné aj na človeka. Fyzické osoby sú povinné deratizovať v pivničných priestoroch rodinných domov, v priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, na skládkach komunálneho a rastlinného odpadu, v okolí žúmp a kanalizačných vpustí.

Právnické osoby a živnostníci sú povinní zabezpečiť výkon pomocou  deratizačných firiem. A to takých, ktoré sú odborne spôsobilé a oprávnené  vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov. Na požiadanie Mesta Nitry sú  právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie povinné nahlásiť firmu, ktorá deratizáciu vykonala.

Osoby a firmy oprávnené na výkon deratizácie sú musia do ukončenia termínu celomestskej deratizácie zaslať zoznam osôb, pre ktoré deratizáciu vykonali na Mestsky úrad v Nitre – obor komunálnych činnosti a životného prostredia. Tak isto sú povinné riadiť sa pokynmi a harmonogramom mesta Nitry a v prípade zvolania sa zúčastňovať rokovaní o koordinácii deratizácie. Výkon deratizácie podlieha kontrole Regionálneho úradu pre verejne zdravotníctvo.

Súbory na stiahnutie:

 

Foto: Adobe stock


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022