Mesto Nitra je vo finančnej kondícii
3. august 2018
Pri aktuálnej  výške rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 v sume 80,7 mil. eur vykázalo Mesto Nitra k polroku prebytok

Pri aktuálnej  výške rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018 v sume 80,7 mil. eur vykázalo Mesto Nitra k polroku prebytok  vo výške 12,1 mil. eur. 

Výška dlhu z bankových úverov predstavuje  v súčasnosti 10,8 mil. eur a zostatok ešte nesplatených odkúpených  pohľadávok na opravy komunikácií,  je vo výške 6,6 mil. eur. Výška zadlženosti mesta tak k 30. júnu 2018 dosiahla  28,6 % z bežných príjmov roku 2017. 

Pri riadenom finančnom manažmente dlhu, keď sa výška ročných splátok dlžnej čiastky z úverov a odkupov pohľadávok pohybuje v sume 5,5 mil. eur, bude mesto patriť už v roku 2020 k najmenej zadĺženým  krajským mestám na Slovensku.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022