Mesto Nitra bude s krajom pokračovať na zavádzaní integrovanej verejnej dopravy
12. máj 2023

Vytvorenie jednotného dopravného systému na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je cieľom novej spolupráce medzi Mestom Nitra a NSK. Zámer spolupodieľať sa na integrácii verejnej osobnej prepravy schválilo 27. apríla na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Nitre.

„Zavedenie integrovaného dopravného systému (IDS) je charakterizované ako jeden z hlavných cieľov v strategických dokumentoch Mesta Nitra, ako aj NSK. Cieľom je zatraktívnenie a zefektívnenie verejnej osobnej dopravy na území kraja,“ uviedol Matúš Maruniak, vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Nitre.

Moderný a zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy bude pozostávať zo všetkých druhov verejnej dopravy, teda z vlakov a autobusov prímestskej aj mestskej hromadnej dopravy. Zahŕňať má celé územie kraja, pričom občanovi umožní cestovanie na jeden cestovný doklad bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy, pri jednotných prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch.

Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa je deklarácia spolupráce medzi mestom a NSK prvým krokom k vzniku integrovanej verejnej osobnej dopravy na území nitrianskeho kraja. „Myslím si, že je to dôležité pre celý región a som rád, že sa konečne k tomu niečo urobilo. Pevne verím, že sa posunieme ďalej k spokojnosti obyvateľov mesta, ako aj regiónu,“ dodal.

Zavedenie prestupnej tarify v rámci prímestskej dopravy na celom území NSK sa predpokladá v 2. polroku 2025, spustenie časovej tarify v krajskom meste v 1. polroku 2026 a spustenie ostrej prevádzky IDS v Nitrianskom samosprávnom kraji začiatkom 2. polroka 2027.

Jana Krajčovičová
foto: archív Mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024
Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje nové výzvy
3. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024