Mesto a biskupstvo podpísali memorandum
31. máj 2016
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák podpísali  Memorandum o spolupráci

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák podpísali  Memorandum o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra. Zaviazali sa spolupracovať v oblasti rozvoja, prehlbovania a ochrany kultúrneho, duchovného a národného dedičstva, v oblasti sociálnej a charitatívnej služby, podpory školstva, mládeže, cestovného ruchu, vzájomného majetkového usporiadania a šírenia dobrého mena Nitry. Memorandum o spolupráci nadobudlo platnosť dňom podpisu, ku ktorému došlo v pondelok 23. mája.

Memorandum je založené a rovnoprávnom partnerstve medzi mestom a biskupstvom. Biskupstvo sa zaviazalo aktívne spolupracovať s jednotlivými zložkami mesta a v maximálnej možnej miere sprístupniť objekty a priestory na realizáciu úloh a aktivít, ktoré súvisia s oblasťami vzájomnej spolupráce. Mesto Nitra sa v memorande zaviazalo aktívne spolupracovať a pomáhať biskupstvu v rámci svojich možností, spolupracovať pri logistickom zabezpečení konkrétnych  aktivít a podujatí, pomáhať Nitrianskemu biskupstvu pri tvorbe projektov a a v záujme získavania grantových alebo sponzorských prostriedkov. Mesto prisľúbilo poskytovať svoju techniku a vybavenie pri niektorých podujatiach organizovaných cirkvou. Mesto sa zaviazalo podporovať zariadenia biskupstva určené na pomoc a službu chudobným, chorým a trpiacim. (SY)

K foto:

Primátor Nitry Jozef Dvonč a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák podpísali  Memorandum o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra.                                                                                                         Foto: (SY)

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022