Máte nápad, ako podporiť cestovný ruch v Nitre ?
28. september 2021
Požiadajte o dotáciu z mesta do 22. októbra

Požiadajte o dotáciu z mesta do 22. októbra.

 

Mesto Nitra vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2022 pre oblasť: podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 22.10.2021.

Priority pre rok 2022 sú:

  • „Udržateľná Nitra“ – zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s akcentom na históriu a lokálne produkty, s využitím najmodernejších technológií a pri ohľaduplnom prístupe k životnému prostrediu
  • Rozvoj Cyrilometodskej cesty a pútnického cestovného ruchu.

Všetky informácie o podmienkach poskytnutia dotácie, oprávnených a neoprávnených nákladoch nájdete na tomto linku

Mesto Nitra – Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: Podpora a rozvoj cestovnéhio ruchu v meste

 

Konzultácie k dotačnej výzve si treba dohodnúť telefonicky alebo e-mailom:

 037/6502 128, pivarciova@msunitra.sk

 

Mesto Nitra

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022