Máte dobrý nápad ? Získajte grant a zrealizujte svoj projekt
17. február 2022
Vítané sú inovatívne projekty z oblasti životného prostredia, vzdelávania a zdravého životného štýlu

Vítané sú inovatívne projekty z oblasti životného prostredia, vzdelávania a zdravého životného štýlu.

 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Foxconn Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Inovatívne s Foxconnom 2022.

Vítané sú inovatívne projekty z oblasti životného prostredia, vzdelávania a zdravého životného štýlu.

Tohtoročný grantový program je už tretím ročníkom spolupráce Nitrianskej komunitnej nadácie a spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o.. Úspešní žiadatelia v ňom môžu získať 1 500 Eur na realizáciu svojho projektu.

Projekty môžu pokrývať rôznorodé oblasti – napr.:

  • podpora zmysluplných dobrovoľníckych aktivít, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia vrátane environmentálneho vzdelávania, ktoré poukazuje na aktívny prístup jednotlivca k tejto problematike
  • podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces na školách aj mimo nich a rozvíja kritické myslenie a tímovú spoluprácu žiakov, pedagógov a širšej komunity školy
  • podpora aktivít, ktoré rozvíjajú zdravý životný štýl, športové aktivity a prispievajú k ochrane zdravia širokej verejnosti, vrátane vzdelávania k tejto téme

Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra, napr. školy, mimovládne organizácie, alebo neformálne skupiny minimálne troch občanov, pričom minimálne jeden musí dosahovať vek 18 rokov.

Termín uzávierky predkladania projektov: 15. 03.  do 24:00

Realizácia projektov: 31. 03. –  31. 10.

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve na www.nkn.sk.

 

Timea Galová

Zdroj: Nitrianska komunitná nadácia


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022