Malí vysokoškoláci bombardovali primátora otázkami
15. júl 2019
Nitrianska letná univerzita v piatok skončila návštevou radnice. Po nej nasledovali promócie.

Nitrianska letná univerzita v piatok skončila návštevou radnice. Po nej nasledovali promócie.

Akým športom sa venujete? O aké zvieratko sa staráte? Postavíte deťom v Nitre ihriská?

Takýmito otázkami zasypali deti – malí študenti Nitrianskej letnej univerzity primátora Mareka Hattasa. V piatok zavítali na mestský úrad, aby v rámci vrcholiaceho dvojtýždňového programu letnej prázdninovej univerzity absolvovali aj program Mladý Nitran, ktorý pre malých frekventantov dvojtýždňovej „prázdninovej univerzity“ pripravilo aj mesto Nitra.

Primátor Marek Hattas deti privítal vo veľkej zasadačke, kde sa bežne konajú zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na úvod sa im predstavil, načo ho malí vysokoškoláci zasypali úprimnými a všetečnými otázkami.

Všetečné otázky malých vysokoškolákov

Deti zaujímalo akému športu sa pán primátor venuje, aké je jeho najobľúbenejšie zvieratko, či plánuje pre deti postaviť v Nitre ihriská, odkiaľ berie tie peniaze, z ktorých sa potom v meste niečo stavia, čo je to vlastne ten Hidepark, kedy vznikol tento úrad, ale aj to, prečo je taká drahá elektrika a voda.

Zvedavý bol aj primátor. Chcel vedieť, či poznajú meno nášho prezidenta. Malý vysokoškoláci sa nedali zaskočiť otázkou kladenou v mužskom rode a všetky kričali, že je to Zuzana Čaputová. Spýtal sa, kto z nich doma chová sliepočky a zdvihlo sa niekoľko desiatok rúk.  

Veľký záujem o autogramiádu

Malí vysokoškoláci si v rámci návštevy mestského úradu pozreli Obradnú sieň mesta Nitry a navštívili kanceláriu primátora. Tu sa im opäť venoval primátor Marek Hattas. Obrovský záujem bol najmä o jeho podpis, ale aj o možnosť dostať sa do jeho tesnej blízkosti. Autogramiáda trvala hodnú chvíľu, chlapci aj dievčatá naťahovali k primátorovi ruky s papierikmi a on im trpezlivo písal osobné venovanie.

Deťúrence si mohli pozrieť pamätnú knihu mesta s podpismi významných osobností ako sú prezidenti, veľvyslanci, či mestom ocenené osobnosti kultúrneho, spoločenského či športového života. S veľkým záujmom si deti pozreli a oťažkali primátorské insígnie, ktoré si primátor zakladá na hruď pri slávnostných udalostiach alebo pri vítaní významných návštev. Po návšteve úradu si malí účastníci letnej univerzity pozreli na ukážky práce psovodov Mestskej polície v Nitre.

Letná univerzita – zaujímavo strávený čas

Letné prázdniny sú skvelá príležitosť ako deti nenásilne nadchnúť pre získavanie vedomostí hravou formou. Osvedčenou metódou je práve Nitrianska letná univerzita – denný tábor, ktorý deťom vo veku od osem do dvanásť rokov priniesla zaujímavé témy, kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov a najmä príjemne strávený voľný čas.

Detskí študenti sa vzdelávali v spolupráci s SPU a UKF. Obe univerzity pre nich zabezpečili špičkových pedagógov zo svojich fakúlt. Počas dvoch týždňov absolvovali bohatý program, popretkávaný množstvom zaujímavých aktivít, plných informácií, zábavy i oddychu. Mali možnosť priučiť sa španielčine alebo čínštine, vyskúšať si prácu výskumníka, prírodovedca, fyziológa, archeológa, sokoliara, remeselníka, vodiča, výtvarníka, pedagóga, či redaktora.

Slávnostná promócia

Nitrianska letná univerzita vyvrcholila v piatok popoludní slávnostnou promóciou v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na ktorej si 69 malých absolventov prevzalo certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Na promócii mesto Nitra zastupoval viceprimátor Miloslav Špoták.

Ľudmila Synaková

foto: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022