List od primátora Osijeku
22. apríl 2016
Mesiace obetavej práce týkajúcej sa kandidatúry mesta Osijek na Európske hlavné mesto kultúry 2020 sú za nami.

Mesiace obetavej práce týkajúcej sa kandidatúry mesta Osijek na Európske hlavné mesto kultúry 2020 sú za nami. Mesiace, v ktorých sme my ako mesto mali prospech hlavne tým, že sme postavili kultúru do centra pozornosti nášho mesta, ale aj snahou o pokrok, čo nepochybne preukazuje, že kultúra môže byť v eticko-psychologickom a fyzickom cítení ako hybnou silou všetkých sociálnych a ekonomických aktivít. Vaša podpora, ktorú ste nám v tomto procese poskytli, bola veľkou motiváciou pre obetavú prácu, ale aj oporou nielen pri tvorbe programov ale tiež pri vytváraní novej a pri posilňovaní existujúcej spolupráce na kultúrnej úrovni, inštitucionálnom zlepšovaní vytvárania sietí mesta Osijek s okolím. Presne táto podpora so všetkou motiváciou je pre nás záväzkom pokračovať s podobnými aktivitami aj po rozhodnutí Panelu nezávislých odborníkov o pridelení titulu EHMK 2020 mestu Rijeka. Som presvedčený, že v oblasti našej kultúrnej spolupráce nastávajú svetlé dni a samozrejme, že budeme aj naďalej spolupracovať s cieľom posilniť to, čo sme doteraz vytvorili. Dovoľte mi, ako primátorovi mesta poďakovať Vám z hĺbky svojho srdca za všetko a spoločne s mojím profesionálnym tímom som Vám k dispozícii.

 

 

Ivan Vrkić, primátor Osijeku  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022