Končí funkčné obdobie rád škôl
14. január 2020
Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú do rád škôl delegovaní aj zástupcovia mesta

Na najbližšom zasadnutí  mestského zastupiteľstva budú do rád škôl delegovaní aj zástupcovia mesta.

V nasledujúcom období pri 14 základných školách, 24 materských školách, centre voľného času a základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra končí funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy – rád škôl.

Rada školy je poradným a iniciatívnym orgánom, ktorý plní funkciu verejnej kontroly a zastupuje záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov škôl v oblasti výchovy a vzdelávania.

Je zložená z volených zástupcov rodičov žiakov školy, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a delegovaných zástupcov zriaďovateľa.

Práve v týchto dňoch si každá škola a centrum voľného času volí svojich zástupcov do rád škôl na nové štvorročné funkčné obdobie. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú do rád škôl delegovaní aj zástupcovia Mesta.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022