Komisárka dodržiava motto bližšie k ľuďom
13. september 2019
Osobám so zdravotným postihnutím a oslabením pomáha Zuzana Stavrovská

Osobám so zdravotným postihnutím a oslabením pomáha Zuzana Stavrovská.

 

Jej pracovný výjazd, stretnutia a diskusia s ľuďmi s podlomeným zdravím v dennom stacionári i na mestskom úrade, výmena skúseností s predstaviteľmi samosprávy a odborníkmi v sociálnej oblasti sa stretli s pozitívnou spätnou väzbou.

„Určite sú pre nás takéto návštevy inšpiratívne a môžu nás posunúť dopredu v riešení problémov, ktoré máme v meste. Aktuálne je to sociálna oblasť a práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Prínos vidím aj pre mesto a občanov, nakoľko sa budú môcť stretnúť a priamo diskutovať o svojich problémoch,“ povedal viceprimátor Nitry Miloslav Špoták.

Komisárka Zuzana Stavrovská chodí medzi ľudí už viac ako dva roky. Po celom Slovensku absolvovala viac ako stovku výjazdov v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Najprv mapovala len menšie obce, v tomto roku po Banskej Bystrici a Žiline navštívila aj Nitru. Podľa nej je dôležitý pravidelný monitoring v takýchto zariadeniach a pri zistení pochybení uloženie účinných opatrení. Cenné sú tiež „stretnutia v teréne,“ nakoľko priamy kontakt je ťažko nahraditeľný.

O Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorému šéfuje Eva Megová, ale často nevedia ani samotní zdravotne postihnutí ľudia. A to je veľká škoda. Aj preto prišla Zuzana Stavrovská do Nitry s výborným nápadom: „Chceme poprosiť vedenie mesta, aby sme mohli mať v klientskom centre naše letáčiky, aby ľudia vedeli, že takýto úrad existuje. A tiež, aby pracovníci úradu pomohli občanom s postihnutím, aby im vyšli v ústrety, nielen s vyplnením, ale aj s odoslaním podnetu.“ 

Komisárka tiež navštívila už spomínaný Denný stacionár pre zdravotne postihnutých ľudí na Baničovej ulici, kde sa zaujímala o ich aktivity. Zariadenie im poskytuje ambulantnú sociálnu službu, sociálne poradenstvo, rehabilitáciu, stravu i ďalšie podporné činnosti, ktoré im pomáhajú k rozvoju pracovných zručností. Aktivity klientov si okrem komisárky Zuzany Stavrovskej a riaditeľky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Evy Megovej  prišli pozrieť aj poslankyňa a predsedníčka sociálnej komisie Anna Laurinec Šmehilová a vedúca odboru sociálnych služieb Naďa Šimová.

Ku komplexnosti návštevy komisárky prispelo aj stretnutie so zástupcami spoločností a organizácií, ktoré pracujú s týmito ľuďmi. Na podnetnom rokovaní prezentovaná činnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.   

Návštevu komisárky zhodnotila krajská i mestská poslankyňa a predsedníčka Komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia Anna Laurinec Šmehilová: „Mne sa veľmi páči prístup pani komisárky, že sa naozaj snaží dodržiavať motto – bližšie k ľuďom – a fungovať tak, že ona prichádza za nimi priamo do jednotlivých regiónov. Dôležité tiež je, že si vie  pozrieť prostredie zariadení sociálnych služieb nielen z počutia, ale overením faktov. Spolupracujeme už dlho, aj na iných témach a preto som rada, že sa tejto oblasti veľmi intenzívne a precízne venuje.“       

 

Andrej Jančovič

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022