Komisa pre školstvo, mládež a šport informuje
7. jún 2016
Vážení občania, nezadržateľne sa blíži koniec školského roku, a s tým spojené radosti a starosti.

Vážení občania,

nezadržateľne sa blíži koniec školského roku, a s tým spojené radosti a starosti. Radosť detí, že už majú ďalší školský rok za sebou – a starosť rodičov o zmysluplné vyplnenie prázdninového času.  Mesto Nitra v tomto smere ponúka cez svoje zariadenia a organizácie širokú ponuku možností.  Centrum voľného času ponúka mestské letné tábory a letné prázdninové školy, ktoré svojím zameraním reagujú na aktuálne požiadavky detí. V tomto roku letné kúpalisko otvorí  svoje brány už 18. júna za predpokladu priaznivého počasia. Vytváranie podmienok celoročného masového rodinného športovania je cesta k lepšej zdravotnej kondícii mládeže a návratu mládeže na športoviská a do prírody. S tým súvisí aj rozširovanie cyklotrás v rámci mesta Nitry, s prepojením na región, ktorých budovanie bude financovať Nitriansky samosprávny kraj. Veľmi cenná lokalita navštevovaná rodinami, športovcami, turistami je lokalita liečebného ústavu na Zobore,  samotné okolie vrchu Zobor,  Dražovského kostolíka,  zoborského kláštora a Svoradovej jaskyne. Stálo by za úvahu rozšírenie parkovacích miest v danej lokalite a v záujme bezpečnosti návštevníkov aj vybudovanie súbežného spevneného chodníka cez lesný úsek Kláštorskej cesty a jej osvetlenia. Mestský park na Sihoti je už na hranici kapacitných možností. Z tohto pohľadu vhodná lokalita na zriadenie multifunkčného priestoru pre šport a kultúru je areál bývalých zoborských kasární.

Komisia sa zaoberala otázkou naplnenosti a stavu nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, nakoľko sa ukazuje, že kapacity sú na hranici požiadaviek aj napriek skutočnosti, že v roku 2015 bola daná do prevádzky nová MŠ Nedbalova 17. Možnosťami rozšírenia kapacít aj v nadväznosti na investíciu automobilky, ktorá generuje potrebu pomerne vysokého množstva miest v predškolských zariadeniach do roku 2018, kedy má byť spustená výroba. 

Opäť, s odstupom času sa komisia zaoberala problémami ZŠ s prevažným zastúpením detí z marginalizovaných skupín obyvateľov. Problémy sú vo viacerých rovinách, ktoré sa navzájom prekrývajú. Legislatívna rovina, špecifické problémy pri predmetnej skupine obyvateľov, naplnenosť škôl  žiakmi a financovanie.  

Touto cestou sa chcem ešte dodatočne poďakovať kolektívom hráčov a funkcionárov hokejového  a volejbalového klubu k získaniu majstrovských titulov v seniorských kategóriách. Je to výsledok dlhoročnej vytrvalej  práce desiatok zanietených ľudí. Na záver vám chcem zaželať ničím nerušené prežitie dovolenkového obdobia.

Ing.  Miloslav Hatala

predseda komisie


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022