Klasické prijímačky na stredné školy nebudú
30. apríl 2020
Deviataci už vedia na čom sú

Deviataci už vedia na čom sú.

 

Klasické prijímačky na stredné školy sa tohto roku z dôvodu pandémie konať nebudú.

V Nitre sa táto informácia týka podľa informácie odboru školstva, mládeže a športu na MsÚ približne 580 deviatakov, ktorí navštevujú deviate ročníky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Pri ich prijatí sa jednotlivé školy budú rozhodovať na základe ich prospechu.

Do 7. mája musia riaditelia stredných škôl zverejniť kritériá na prijatie, do 15. mája môžu žiaci a ich rodičia podať prihlášky na stredné školy. Podmienky na prijatie do osemročných gymnázií budú zverejnené neskôr.

Ministerstvo školstva určilo vzorce, podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom: za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, jazyk národnostnej menšiny). Rátať sa bude aktivita žiakov na rôznych predmetových olympiádach.

Riaditelia stredných škôl musia do 29. mája rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy. Riaditelia stredných škôl musia do 5. júna zverejniť počet obsadených a voľných miest. Prihlášku na druhé kolo prijímacích pohovorov môže uchádzač podať do 19. júna.

„Pri online testovaní by podľa ministra neboli rovnaké podmienky, keďže podmienky  v domácom prostredí nemajú všetci rovnaké,“ informoval minister Branislav Gröhling.

 

Ľudmila Synaková

ilustračné foto: pixibay.com


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022