K tvorbe nového Územného plánu pre Nitru sa môže vyjadriť aj verejnosť
13. október 2021
Stretnutia sa uskutočnia na mestskom úrade v dvoch termínoch podľa mestských častí

Stretnutia sa uskutočnia na mestskom úrade v dvoch termínoch podľa mestských častí. 

 

Vážené spoluobčianky a spoluobčania,

v mene Útvaru hlavného architekta MsÚ Nitra a Koordinačnej skupiny pri Komisii MZ pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť Vás srdečne pozývame na verejné stretnutia, na ktorých Vám predstavíme dôvody, východiská, princípy a ciele zámeru tvorby nového Územného plánu Mesta Nitra.

Následne sa chceme zhovárať s vami, obyvateľkami a obyvateľmi Nitry. Vaše pohľady na potreby a problémy, ktoré vám život v našom meste prináša pozorne zaznamenáme a tie, ktoré by mohol  nový územný plán mesta riešiť v prospech celkovo väčšej kvality života v Nitre budú aj súčasťou zadania pre jeho vypracovanie.

  • Aké kritériá rozvoja má mať mesto, v ktorom chcete žiť?
  • Čo sú najväčšie prekážky a nedostatky pre kvalitný život vo vašej mestskej časti?
  • Aká je vaša spokojnosť s dopravnou infraštruktúrou a prepojenosťou, výstavbou, stavom verejných priestranstiev či mestskou zeleňou?
  • Akým potrebám verejnosti by malo mesto pri svojom priestorovom rozvoji prioritne vychádzať v ústrety?

V tejto chvíli sa nachádzame v záverečnej fáze procesu diskusií s rôznymi skupinami, prostredníctvom ktorého chceme informovať a získať podnety od zainteresovaných aktérov i širokej verejnosti. Stretnutie s Vami ako obyvateľkami a obyvateľmi jednotlivých mestských častí je dôležitou súčasťou zbierania názorov a návrhov od nitrianskej verejnosti. Získané podnety sa stanú súčasťou podkladov pre spracovateľa, ktorý návrh nového Územného plánu mesta vypracuje.

Celý navrhnutý proces tvorby základného strategického dokumentu mesta v podobe nového Územného plánu si môžete pozrieť na adrese http://uzemnyplan.nitra.sk

Termíny stretnutí:

4.11.2021 /štvrtok/, od 17:00 do 19:30 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra pre obyvateľov mestských častí Klokočina, Čermáň, Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Horné Krškany a Dolné Krškany

11.11.2021 /štvrtok/, od 17:00 do 19:30 vo veľkej zasadačke MsÚ Nitra pre obyvateľov mestských častí Staré mesto, Zobor, Drážovce, Chrenová a Janíkovce

Program stretnutia:

  • Prezentácia dôvodov a zámeru tvorby nového Územného plánu Nitry (Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra)
  • Prezentácia analytickej časti pripravovaného Manuálu verejných priestranstiev (Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra)
  • Stručná prezentácia procesu zapájania verejnosti do mapovania a zbierania podkladov pre zadanie tvorby nového Územného plánu
  • Moderovaná diskusia prítomných s cieľom zozbierať pohľady, názory a pripomienky súvisiace s potrebami rozvoja mesta
  • Informácia o ďalších krokoch – záver stretnutia

 

Ing. arch. Viktor Šabík, AA
Hlavný architekt mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022