K opiľovaniu drevín môže dôjsť neskôr
22. máj 2020
Mesto musí prioritne riešiť služby vo verejnom záujme. Obyvateľov preto žiadame o trpezlivosť

Mesto musí prioritne riešiť služby vo verejnom záujme. Obyvateľov preto žiadame o trpezlivosť.

Kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu zasiahla aj takú oblasť, ako je údržba zelene.

Opiľovanie drevín sa vykonáva spravidla v období od začiatku apríla do konca septembra. Stanovuje to zákon o ochrane prírody a krajiny.

Počas vegetačného obdobia mesto opiľuje stromy dvomi spôsobmi, dodávateľsky (verejnou súťažou) alebo pomocou pracovníkov mesta.

V uplynulom roku sme na dodávateľov týchto služieb vynaložili 130- tisíc eur z rozpočtu mesta. „Orezávali sa aleje v centrálnej mestskej zóne, dreviny v areáloch materských škôl, v mestskom parku, na cintorínoch a dreviny na základe požiadaviek obyvateľov na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta,“ povedala Terézia Vencelová, referentka pre správu a údržbu zelene.

Popri vysúťažených rezoch počas celého vegetačného obdobia zabezpečovalo rezy drevín Stredisko mestských služieb. Požiadaviek je však toľko, že nie je možné stihnúť ich vybaviť  ani niekoľko mesiacov po podaní a spravidla rezy z leta 2019 prechádzajú do vegetačného obdobia 2020.

„Prioritu majú služby vo verejnom záujme – teda zviditeľňovanie dopravného značenia, verejného osvetlenia, dreviny v havarijnom stave, miesta s výskytom hlodavcov a podobne. Až následne sú riešené požiadavky výborov mestských častí a obyvateľov,“ vysvetľuje Terézia Vencelová.

Pre prepuknutie pandémie koronavírusu bolo v tomto roku pozastavené objednávanie rezov,  čo znamená, že rezy budú vykonávať výlučne pracovníci Strediska mestských služieb a nebude tak možné vyhovieť všetkým žiadateľom. Akútnosť požiadaviek je vyhodnocovaná odbornými pracovníkmi z Odboru komunálnych činností.

Mesto preto žiadame obyvateľov o trpezlivosť. Môže nastať situácia, že požiadavky od obyvateľov nebudú vybavené v termíne podľa ich predstáv. Koronakríza totiž ochromila fungovanie celej spoločnosti a nevyhla sa ani tomuto odvetviu.

Ďakujeme za pochopenie.

(TV, TH)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022