Jozef Dvonč a Milan Belica na rokovaní v Bruseli
28. jún 2016
Primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa zúčastnili na zasadnutí Európskeho výboru regiónov v belgickej metropole Brusel

Belgické kráľovstvo, Brusel  

Primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa zúčastnili na zasadnutí Európskeho výboru regiónov (The European Committee of the Regions) v belgickej metropole Brusel.

Po dvojdňovom rokovaní v Bruseli primátor Nitry Jozef Dvonč uviedol: „ Som rád, že  v Európskom výbore regiónov v Bruseli je možnosť spolupráce a výmeny skúseností i poznatkov na rôzne aktuálne témy, ktoré by mohli ešte viac napomôcť k napredovaniu a skvalitňovaniu služieb verejnosti, ale i zefektívneniu výkonu samotných samospráv.“ 

Čo sa týka samotného rokovania, v rámci programu plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov, boli prerokované dôležité témy, ktorými boli nakladanie s odpadom, predchádzanie radikalizácii, či problematike oceliarskeho priemyslu. Prijaté tiež boli stanoviská o demografických výzvach pre Európu a revízia rozpočtu Európskej únie počas rokov 2014 až 2020. 

Posilnenie zodpovednosti výrobcov

Európsky výbor regiónov sa zasadzuje za to, aby cieľ do roku 2030 – opätovne používať a recyklovať 65 % komunálneho odpadu bol zvýšený na 70 % a tiež aby sa zaviedli osobitné ciele pre recykláciu plastových obalov. Výbor regiónov hlasoval aj o posilnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, s tým aby boli znížené náklady miestnych samospráv na nakladanie s odpadom.

Zníženie potravinového odpadu do roku 2025 

Európsky výbor regiónov tiež vyzval Európsku úniu, aby do roku 2025 znížila množstvo potravinového odpadu minimálne o 30%. Výbor poukázal  na hospodárske, environmentálne a sociálne problémy v dôsledku veľkého objemu odpadu a nabáda miestne a regionálne orgány, aby zakročili v oblastiach svojich právomocí, ako sú stravovacie služby, školy a recyklácia.

Opatrenia proti radikalizmu

Vypracované boli aj odporúčania, ako by sa mohli európske regióny a mestá  účinnejšie brániť proti násilnej radikalizácii. Načrtnuté zásady a opatrenia by mohli mestám pomôcť predchádzať radikalizácii, prijaté boli aj návrhy týkajúce sa intervencie a policajnej práce.

Reforma systému s emisiami

Európsky oceliarsky priemysel vážne poznačila nadmerná svetová kapacita a presýtenosť trhu lacnou oceľou – najmä z Číny. V  návrhu stanoviska výbor od EÚ požaduje rýchlejšie opatrenia na ochranu obchodu pred dovozom a dumpingovými cenami, zrušenie pravidla nižšieho cla a reformu systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

 

Kooperácia pri problematike demografických rozdielov

Čoraz väčšie demografické rozdiely by mohli mať pre Európu vážne dôsledky. Spracovaná by mala byť  komplexná stratégia – v tejto oblasti je však nutná spolupráca v rámci rôznych európskych inštitúcií.

Európsky samit regiónov a miest v júli na Slovensku

V Európskom parlamente v Bruseli sa za účasti podpredsedu Európskej  komisie  Maroša Šefčoviča a ďalších hostí uskutočnila tlačová konferencia k siedmemu Európskemu samitu regiónov a miest, ktorý sa 8. a 9. júla presunie Bratislavy  a zaoberať sa bude aj týmito témami –  odstraňovanie  prekážok  pri investovaní  v európskych  mestách  a regiónoch,  zjednodušenie  kohéznej politiky,  prekonávanie  regionálnych  rozdielov za  pomoci  strategických  investičných  a verejno-súkromných nástrojov, či inteligentnými dopravnými, energetickými a digitálnymi prepojeniami.

Výbor regiónov –  priestor pre spoločné projekty

Samozrejme, v  rámci výboru je i priestor na výmenu skúseností a poznatkov z rôznych oblastí samosprávnej činnosti, ktorá prispieva k napredovaniu aj skvalitňovaniu služieb verejnosti, ale i zefektívneniu výkonu jednotlivých samospráv. Spolupráca  je možná v oblastiach rozvoja cestovného ruchu, pri spoločensko-kultúrnych aktivitách, rozmanitých výmenných pobytoch – a v neposlednom rade – je priestorom na vytváranie spoločných projektov financovaných z európskych zdrojov. 

FOTO: Európsky parlament v Bruseli, budova Altiera Spinelliho, na snímke primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda NSK Milan Belica pred plenárnym zasadnutím Európskeho výborov regiónov.  

FOTO: Zástupcovia slovenskej delegácie – zľava primátor Kežmarku J. Ferenčák, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja A. Hambálek,  starosta mestskej časti Košice – Juh J. Hlinka  a primátor Nitry J. Dvonč.  

FOTO: Rokovanie jednotlivých frakcií výboru i konferencia a radikalizme sa uskutočnila  na ulici Rue Belliard 101, ktorá je jednou z budov obrovského komplexu areálu.

FOTO:  Primátor Nitry na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov počas prvého rokovacieho dňa.

 

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022