V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jesenného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Poradie TurnusuTermínVMČ čísloMestská časť
I.12.09.2022 – 16.09.20224Klokočina I.
Klokočina II.
II.19.09.2022 – 23.09.20222Staré mesto II.
III.26.09.2022 – 30.09.20222Staré mesto I.
IV.03.10.2022 – 07.10.20227Janíkovce
Chrenová III.
V.10.10.2022 – 14.10.20224
3
Klokočina III.
Čermáň
VI.17.10.2022 – 21.10.20227Chrenová II.
Chrenová IV.
VII.24.10.2022 – 28.10.20226Zobor od Kláštorskej smer východ
VIII.31.10.2022 – 04.11.20226Zobor od Kláštorskej smer západ
Dražovce
IX.07.11.2022 – 11.11.20225Diely
Kynek
Mlynárce
Párovské Háje
X.14.11.2022 – 18.11.20221
1
7
Dolné Krškany
Horné Krškany
Chrenová I.

INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

  • Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
  • Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
  • Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
  • Do veľkoobjemových kontajnerov ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
  • Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./, OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./ ani stavebný odpad.
  • Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.

POZNÁMKA: križovatky ulíc – označenie x

Umiestnenie kontajnerov:

Turnus upratovania: X.         Termín: 14.11.2022 – 18.11.2022

DeňNázov ulice
Pondelok 14.11.2022Cirmánska x Pri mlyne
 Biovetská x 1. mája
 Nezábudkova x Látečkovej
 K bistru HARLEY (voľná plocha)
Utorok 15.11.2022Novozámocká x Dvorčanská
Novozámocká x Záborského
Na Priehon – parkovisko pred horným cintorínom
Dvorčanská č. 63
Deň Názov ulice
Streda 16.11.2022Široká – začiatok ulice
 Zelená – roh Zlievarenskej ulice
 Krškanská – parkovisko pri reštaurácií
 Brigádnická – začiatok ulice
 Staromlynská – v blízkosti škôlky
 Zlievarenská x Pod Katrušou
Deň Názov ulice
Štvrtok 17.11.2022Trieda Andreja Hlinku č. 3
 Trieda Andreja Hlinku č. 25
 Lomnická – záhradkárska osada
 Ľudovíta Okánika – k pekárni BELLO
Piatok 18.11.2022Nábrežie mládeže – plocha pred MŠ
 Nábrežie mládeže – k energobloku Skauting
 Ľudovíta Okánika č. 4 – k MŠ

Turnus upratovania: IX.         Termín: 07.11.2022 – 11.11.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 07.11.2022Kmeťova č. 2
 Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ (od 12:00 do 18:00)
 Na Hôrke č. 2 (od 18:00 do 20:00)
 Kmeťova č. 7
 Tokajská – smerom ku kaplnke
 Murániho – na začiatok ulice
Utorok 08.11.2022Viničky – podchod (Baletné štúdio)
 Dunajská – smerom na Piešťanskú
 Zvolenská – na začiatok ulice
 Rýnska č. 4
 Zvolenská – medzi č. 20 – č. 22
Deň Názov ulice
Streda 09.11.2022Hájnická – v strede ulice (od 15:00 do 20:00)
 Čakanková – začiatok ulice (od 16:00 do 20:00)
 Hydinárska – konečná MHD č. 11 (od 12:00 do20:00)
 Lány č. 4 (od 12:00 do 16:00)
 Stromová – začiatok ulice (od 16:00 do 20:00)
 Ulička pod lesom (od 12:00 do15:00)
 Olivová x Hydinárska (od 15:00 do 20:00)
 Jurský dvor – záhradkárska osada
(spevnená plocha pod zastávkou MAD – smer Jarok), (od 12:00 do 20:00)
 Lukov Dvor – k bufetu (od 12:00 do 20:00)
Deň Názov ulice
Štvrtok 10.11.2022Ovocinárska x Hájska
 Ovocinárska – pri ihrisku
 Ku kostolu – Hájska (voľná plocha)
 Kultúrny dom Kynek
 Trnavská – konečná MHD č. 18
 Môstik Pod Orešinou
Deň Názov ulice
Piatok 12.11.2022Chotárna – pri Klub dôchodcov
 Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
 Štúrova x Bolečkova
 Dubíkova – na koniec ulice
 Fraňa Kráľa x Remeselnícka

Turnus upratovania: VIII.         Termín: 31.10.2022 – 04.11.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 31.10.2022Švabinského x Ambrova
 Pri Perinovej studni – Pri pekárni
 Pod kostolíkom x J. Zelenáka
 Rozmarínová x Pri Dobrotke
 koniec cesty do bývalého kameňolomu
Utorok 01.11.2022koniec Zoborskej
 J. Zelenáka x Kultúrna
 Topoľčianska x Sčasného
 Lužianska x Topoľčianska
Deň Názov ulice
Streda 02.11.2022Klinčeková x Hornohorská
 Hornozoborská x Kláštorská
 Kláštorská x Ľaliová
 Komenského x Skautská
  
Štvrtok 03.11.2022Hornozoborská č. 100
 Orgovánová x Vinohradnícka
 Muškátová x Sv. Beňadika
 Dobšinského x Jelenecká
  
Piatok 04.11.2022Svätoplukova x Ružová
 Vendelínska
 Dolnohorská č. 62

Turnus upratovania: VII.         Termín: 24.10.2022 – 28.10.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 24.10.2022Hornozoborská x Turistická
 Hornozoborská x Slávičie chodníky
 Hornozoborská x Hraničná
 Metodova x Žibrická
Utorok 25.10.2022Moskovská x Tatarkova
 Martinská dolina x Malá kamenná
 Martinská dolina x Jelenecká
 Chmeľová dolina x Tŕnistá
Streda 26.10.2022Orechová x Panská dolina
 Panská dolina č. 29
 Strmá x Pri jazierku
 Strmá x Urbancova
Štvrtok 27.10.2022Svätourbanská x Jánskeho
 Dolnozoborská x Chmeľová dolina
 Svätoplukova x Pod Zlatým brehom
 Hornozoborská x Kamenná
Piatok 28.10.2022Hraničná x Dubová
 Burgunská x Orechová
 Svätourbanská – konečná MAD č. 10
 Chmeľová dolina – bývalá otočka MAD č. 1

Turnus upratovania: VI.         Termín: 17.10.2022 – 21.1.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 17.10.2022Lesná – medzi č. 1 – č. 2
 Lipová č. 10
 Trieda Andreja Hlinku č. 32
 Výstaná – medzi č. 29 – č. 35
 Výstavná č. 39
 Javorová
Utorok 18.10.2022Lúčna
 Dlhá č. 12
 Kozmonautov č. 12
 Výstavná – medzi č. 7 – č. 9 (za dom)
 Brezová
Deň Názov ulice
Streda 19.10.2022Gorazdova x Fándlyho
 Levická – 200 m od zastávky MHD
 Fándlyho x Beniakova
 Pri strelnici x Bohúňova
Štvrtok 20.10.2022Hečkova x Pod vinohradmi
 Za humnami č. 50
 Ďurčanského x Biringerova
 Dlhá x Sadová
Piatok 21.10.2022Doležalova x Vašinova
 Malíkova x Chrenovská
 Kvetná č. 20 – pred garáž
 Dlhá č. 9

Turnus upratovania: V.         Termín: 10.10.2022 – 14.10.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 10.10.2022Petzwalova x Jedlíkova
 Jedlíkova x Kmeťova
 Golianova č. 62 – slepá ulica do sídliska
 Nedbalova – bývalá MŠ
 Škultétyho x Nedbalova
 Petzwalova č. 60
Utorok 11.10.2022Novomeského č. 10
 Novomeského č. 27
 Novomeského č. 55
 Baničova č. 1 – trávnatá plocha
 Petzwalova č. 44
 Pramenistá x Rybničná
Deň Názov ulice
Streda 12.10.2022Priechodná x Golianova
 Jána Mrvu x Hurbanova
 Ľudovíta Čuláka x M. S. Trnavského
 Červeňova x Galbavého
 Hlboká x Potravinárska
Štvrtok 13.10.2022Čulenova č. 15 x Michala Lukniša
 Dolnočermánska x Tehelná
 Tehelná č. 90
 Hlboká č. 41
 Hattalova x Tajovského x Hanulova
 Hlboká č. 63
Piatok 14.10.2022Tajovského x Červeňova
 Bottova x Južná
 Slnečná x Urbánkova x Kavcova
 Kostolná x Priechodná
 Voľná plocha nad Maticou slovenskou
 Železničiarska – oproti č. 32

Turnus upratovania: IV.         Termín: 03.10.2022 – 07.10.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 03.10.2022Slamkova x Budayho
 Hlavná x Okružná – Jednota a MŠ
 Golianovská x Rabčekova
Utorok 04.10.2022Hlavná – pred bývalý kultúrny dom
 Letecká – križovatka Dlhá
 Hlavná – konečná MHD
Deň Názov ulice
Streda 05.10.2022Tríbečská č. 3
 Vihorlatská č. 4
 Ďumbierska č. 1
 Sitnianska č. 3
Štvrtok 06.10.2022Karpatská x Bajkalská x Dlhá
 Štiavnická č. 20
 Kremnická č. 11
 Štiavnická č. 8 – ku kotolni
Piatok 07.10.2022Ždiarska č. 11
 Ďumbierska – pred tenisové kurty
 Dlhá č. 76
 Dlhá č. 54
 Spišská

Turnus upratovania: III.         Termín: 29.09.2022 – 30.09.2022

Deň Názov ulice
ondelok 26.09.2022Braneckého x Svetlá
 Vajanského – vnútroblok
 Hollého – zastávka MHD
 Bernolákova x Hollého
 Cintorínska č. 2
 Štúrova č. 47
Utorok 27.09.2022Štúrova č. 43
 Štúrova x Rybárska
 Štefánikova trieda č. 106
 Štefánikova trieda č. 64 
 Richtára Peregrína x Smetanova
 Misionárska č. 1 – č. 7 – ku kontajnerom na komunálny odpad
Streda 28.09.2022Špitálska x 8. mája
 Hodžova medzi č. 2 – č. 4  a č. 6 
 Kalinčiakova x Moyzesova
 Banská x Misionárska
 Benického č. 4 – č. 6 
 Vajanského x Krátka
Štvrtok 29.09.20228. mája x Rázusova
 Jarmočná x Rázusova
 Jarmočná – medzi č. 10 – č. 14
 Borová – koniec ulice
 Borová – začiatok ulice
 Wilsonovo nábrežie – otočka MHD
Piatok 30.09.2022Osvaldova č. 5
 Damborského x 7. pešieho pluku
 Štúrova č. 19 – č. 21
 Pri Červenom kríži č. 1 – č. 5
 Hodžova x Moyzesova – k trafostanici 
 Stračia x Záhradná – autobusová zástavka Priemyselná

Turnus upratovania: II.         Termín: 19.09.2022 – 23.09.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 19.09.2022Stavbárska
 Vodná – medzi č.1 – č. 7
 Schurmannova x Koceľova
 Mostná č. 18 – vnútroblok
Utorok 20.09.2022Párovská – ku garážam (za zubné oddelenie, asfaltová plocha)
 Párovská č. 22 – zelený dom od hlavnej cesty
 Vikárska č. 11 – ku garážam
 Janka Kráľa – medzi č. 45 – č. 51
 Pieskova – medzi č. 10 – č. 18
Streda 21.09.2022Mariánska č. 12 – do dvora
 Janka Kráľa – k PKO
 Wilsonovo nábrežie – medzi č. 12 – č. 18
 Fraňa Mojtu č. 47
 Wilsonovo nábrežie – medzi č. 34 – č. 40 
Štvrtok 22.09.2022Fraňa Mojtu – oproti kníhkupectvu Viera
 Kráľovská cesta
 Východná x Malá
 Za Ferenitkou – vnútroblok
 Mostná – medzi č. 3 – č. 7 – k trafostanici
Piatok 23.09.2022Parkové nábrežie x Na Predmostí
 Kúpeľná – vedľa budovy Slovenských teklekomunikácií
 Fraňa Mojtu – k ZŠ kniežaťa Pribinu
 Svätoplukovo námestie č. 3
 Wilsonovo nábrežie x Štúrova – na parkovisko

Turnus upratovania: I.         Termín: 12.09.2022 – 16.09.2022

Deň Názov ulice
Pondelok 12.09.2022Prešovská x Piešťanská
 Žilinská x Pezinská
 Pezinská x Partizánska
 Žilinská č. 18
 Nitrianska x Pezinská – bývalý stolnotenisový klub
Utorok 13.09.2022Bazovského medzi č. 6 – č. 8
 Benkova č. 13
 Mikovíniho č. 16 – za domom na asfaltovej ploche
 Popradská – otočka MAD
 Mikovíniho č. 2
Streda 14.09.2022Jurkovičova č. 21 – k zadnému vchodu
 Alexyho č. 18
 Jurkovičova č. 3
 Jurkovičova č. 16 – príjazdová cesta (zadný vstup do kotolne)
Deň Názov ulice
Streda 14.09.2022Bizetova – pod kotolňu (na cestu k nádobám na KO)
 Beethovenova – oproti MŠ
Štvrtok 15.09.2022Bellova – medzi č. 10 – č. 12
 Čajkovského č. 1
 Čajkovského – medzi č. 38 – č. 40 (k bývalému skeletu)
 Partizánska č. 75
Piatok 16.09.2022Partizánska č. 81
 Čajkovského č. 11
 Čajkovského č. 28
 Šúdolská x A. Točíka
 Čajkovského č. 20
 Šúdolská č. 71

Vytvorené: 3. 10. 2022