Jarný beh Nitrou (Slovenskom)
23. marec 2021
Úlohou účastníkov bude zabehnúť určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati počas určeného týždňa

Úlohou účastníkov bude zabehnúť určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati počas určeného týždňa.

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizuje #JarnýBehNitrou(Slovenskom). Tento rok to bude v obmedzenom režime. Účastníci môžu bežať kedykoľvek v daný týždeň a kdekoľvek, kde sa im bude dobre bežať na rovine. 

Termíny a vzdialenosti:

  • termín 26.4.-2.5. 2021 – 1,5 km (študentky UKF) a 3 km (študenti UKF)
  • termín 3.5.-9.05. 2021 – 6 km (študentky UKF) a 10 km (študenti UKF)

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať na rovine

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek v stanovený týždeň (pondelok-nedeľa).

Trať: Úlohou účastníkov je počas daného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolí, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá: Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, ktorá je určená pre danú kategóriu a termín. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie, nahrá do nášho elektronického systému.

Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete). Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (gpx súbor vášho výkonu). Výsledky budú zverejnené taktiež v tomto systéme. Súbory si budete môcť pozrieť prostredníctvom voľne dostupných programov, napr. GPXSee (Win) , GPX Viewer (mobil) a iné.

Registrácia: on-line

Na jednotlivé týždne je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme https://www.kril.sk/registracia/jbukf, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním.

  • termín 26.4.-2.5. 2021 Registrácia do 25.4. do 24:00 hod.
  • termín 3.5.-9.05. 2021 Registrácia do 2.5. do 24:00 hod.

Ukončenie nahrávania súborov

  • termín 26.4.-2.5. 2021 do 2.5. do 24:00 hod
  • termín 3.5.-9.05. 2021 do 9.5. do 24:00 hod

Štartovné zdarma!

Kategórie: Študenti a študentky bez rozdielu veku.

Vyhlasovanie výsledkov:

  • Absolútne poradie 1.-3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 3 a 10 km)
  • Absolútne poradie 1.-3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 1,5 a 6 km)

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do preteku na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Dosiahnutý športový výkon je len potvrdením vašej podpory a zapojenia sa do projektu, preto očakávame a veríme, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov, čo by bolo v absolútnom rozpore s celou myšlienkou projektu a princípmi Fair-play“.

Kontakty:

telefón: 0907 229 027; 0918 030 778
e-mail: casomiera.kril@gmail.com, jbrodani@ukf.sk

 

(R)
foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022