Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 a § 136 ods. 9 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obst. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
24. júl 2013
Nákup rolby pre úpravu ľadovej plochy Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9507-MST č 118/2013-19.06.2013
Nákup rolby pre úpravu ľadovej plochy Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9507-MST č 118/2013-19.06.2013 Súbory na stiahnutie(2 ks):

Úradná tabuľa – archív 2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 a § 136 ods. 9 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obst. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov – § 41 Ikona súboru pdf (123 KB)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 a § 136 ods. 9 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obst. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov – § 136 Ikona súboru pdf (84 KB)


Najčítanejšie správy
Informácia §41 - Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová
5. február 2014
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup…
29. január 2014
Informácia §136 - Súvislá oprava spevnených plôch…
29. január 2014
Informácia §136-Súvislá oprava spevnených plôch…
28. január 2014