Informácia §41 - Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová
5. február 2014
Informácia §41 - Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová
V súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o otváraní časti ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“, predložených pre verejné obstarávanie zákazky „Rekonštrukcia ZŠ – Topoľová“, ktoré sa uskutoční dňa 10.02.2014.
Najčítanejšie správy
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup…
29. január 2014
Informácia §136 - Súvislá oprava spevnených plôch…
29. január 2014
Informácia §136-Súvislá oprava spevnených plôch…
28. január 2014
Informácia §136-Súvislá oprava spevnených plôch…
21. január 2014