Implementácia úloh v rámci IROP v meste Nitra na obdobie 1/2016-12/2017
26. október 2017
Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Prijímateľ: Mesto Nitra

Názov projektu : Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Nitra na obdobie 1/2016-12/2017

Hlavný cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Bližší popis cieľu projektu: Finančné prostriedky v rámci Technickej pomoci IROP využije SO pre IROP mesta Nitry na realizáciu činnosti a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP a na realizáciu činnosti spojených so zabezpečením administratívnych kapacít, zabezpečením ich rastu po odbornej stránke. Realizáciou projektu bude zabezpečená refundácia časti výdavkov mesta Nitry na fungovanie SO pre IROP, čím sa dosiahne:

  • zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Nitry
  • kvalitnejšia a efektívnejšia implementácia projektov v rámci IROP v MFO Nitra.
  • udržateľnosť SO pre IROP mesta Nitry.

Číslo projektu: 302061H902

Výška  poskytnutého NFP: 60 000,00 EUR  (85% EÚ a 10% ŠR)

Začiatok realizácie aktivít projektu: 01/2016

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2017

Hlavné aktivity projektu: Personálne zabezpečenie – dohody mimo pracovného pomeru, Personálne zabezpečenie – zamestnanci SO

Merateľné ukazovatele projektu: Priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít (cieľová hodnota: 3,4570)      

eu     msu     irop     optp

Súbory na stiahnutie:

Plagát  Ikona súboru pdf (55.0 KB)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022